Kristinehamns kommun

Tredje detaljplanen för Vålösundet nu på samråd

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 09:28 CEST

Planförslaget för skärgårdsområdet Vålösundet östra del 3 är nu ute på samråd. Ett viktigt syfte med den föreslagna detaljplanen är att genom utökade byggrätter göra det möjligt för fler att bo året runt i området.

Den aktuella planen är den tredje etappen i planläggningen av de redan befintliga bebyggelseområdena vid Vålösundets östra strand.

- Planen innebär en utveckling av området, samtidigt som den unika karaktären bevaras, säger Sofia Elfström, planarkitekt på Kristinehamns kommun.

En viktig del i planen är de utökade byggrätterna, som kommer att göra det möjligt med permanentboende i större utsträckning än idag. De utökade byggrätterna innebär också utvecklingsmöjligheter för servicenäringen inom området, exempelvis restaurangverksamhet.

Allmänheten kommer att ha fortsatt tillgång till strandremsan längs sundet, och planen medger även möjlighet för mindre bryggor att finnas kvar.

- Dessutom kommer tillgången till grönstråk och skogen öster om den nuvarande bebyggelsen att tryggas i och med att vi i planen säkerställer passager från Vålösundet och upp till/mot skogen, säger Sofia Elfström.

Detaljplanen för Vålösundet östra del 3 är utställd på samråd till och med den 4 maj. Handlingarna finns att se på:

  • Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 30. Öppet vardagar 7.30-12, 12.45-16.30
  • Kristinehamns bibliotek (tidningsrummet), Tullportsgatan 13. Öppet måndag-torsdag 9-19, fredag 9-17 och lördag 11-14.
  • http://www.kristinehamn.se/boende-miljo/valosundet-ostra-del-3 (Här finns handlingarna att ladda ner)

 

För mer information:

Sofia Elfström, planarkitekt: 0550-885 43