Umeå kommun

Tredje gången gillt för Umeå som Europas miljöhuvudstad?

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 14:39 CEST

Europeiska kommissionen har meddelat att Umeå, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch, är nominerade till Europas miljöhuvudstad 2018. I juni ska städerna hålla en presentation för en jury och därefter utses vinnaren.

Sju europeiska städer har ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. En oberoende panel av experter har bedömt städernas miljöarbete inom tolv olika områden, bland annat lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering. Umeå är en av tre städer som har gått vidare, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch.

– Det här är tredje året i rad som vi är nominerade vilket är otroligt glädjande och visar att vi i Umeå ligger i framkant med vårt miljöarbete. Vi har som de flesta städer stora miljöutmaningar och att bli Europas miljöhuvudstad skulle ge oss möjlighet att ytterligare sätta fokus på och stärka miljöarbetet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

De ansökande städerna har i de tolv områdena bedömts utifrån bland annat de åtgärder som vidtagits under de senaste fem till tio åren samt kort- och långsiktiga strategier.

– Finalplatsen är också ett erkännande för Umeåbornas och våra lokala företags stora miljöengagemang. För ett mer hållbart Umeå krävs ytterligare samverkan mellan olika aktörer i staden och vår förhoppning är att ett miljöhuvudstadsår fungerar som en katalysator för det, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

21 juni ska Umeå presentera sin vision och sin potential att fungera som en grön förebild för andra städer. Presentationen sker inför en jury i Ljubljana, årets miljöhuvudstad, och dagen efter, 22 juni, tillkännages Europas miljöhuvudstad 2018.

Vad är European Green Capital?

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. ”European Green Capital” är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Åtta städer har utnämnts till ”European Green Capital” sedan starten 2010. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Köpenhamn, Bristol och årets titelhållare, Ljubljana. 2017 är tyska Essen Europeisk miljöhuvudstad.

Hela Umeås ansökan finns att ladda ner på www.umea.se/miljohuvudstad.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Sara Wård Edvall
miljöstrateg
Umeå kommun
070-611 45 51
sara.ward.edvall@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.