Nättidningen Payback / Payback Sverige

Tredje JO-segern på tre månader för bikerkulturen ger bevis för polisens systematiskt olaga arbete mot bikerkulturen!

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2017 22:35 CET

Bakgrund

Payback Sverige har tidigare skrivit om den JO-utredning som startades efter att en person från klubbvärlden på gen hand JO-anmälde Polisen för att utan lagstöd ha såväl begärt id som kroppsvisiterat personen, JO:s diarienummer: 3023-2016.

Vi väljer att först redovisa bikerns vittnesmål kring händelseförloppet för att därefter skildra polismyndighetens faktiska medgivande av felaktighet och därefter redogöra för JO-beslutet för att avsluta med Paybacks kommentar kring ärendet.

Vittnesmål från trakasserad biker

Jag hade lämnat in min mc på service. När jag gick ut från garaget för att ta lite luft så stod det en mc-polis utanför. Jag tog det lugnt och frågade om det var något bekymmer. Då kräver han av mig att jag skall legitimera mig! Jag frågar bestämt VARFÖR OCH OM JAG ÄR MISSTÄNKT FÖR NÅGOT? Han svarar att jag inte är misstänkt för brott varvid jag säger att jag skall inte behöva legitimera mig!

MC-polisen kallar på ännu en patrull och han hävdar PL 19. Jag blir säkerhetsvisiterad av polisen och dom hittar ju givetvis inget på mig!!! Varvid dom säger ha en trevlig dag.

Jag anser att jag har blivit kränkt av poliserna! Inför en massa barnfamiljer och hyreshus blir jag avplockad alla mina prylar och dom känner överallt! Så här får det fan inte gå till, detta enbart p.g.a. av att jag kör mc. Var står det skrivet i lagen att man ska behöva bli trakasserad för att man åker motorcykel??? För övrigt är jag ostraffad så fattar inte varför ni håller på att trakassera mig och alla andra som åker motorcykel! Hur kan man ha en fortsatt trevlig dag efter detta som hänt???

Polismyndighetens svar där de medger felaktighet!

Polismyndighetens jurist Charlotta Lokrantz Sandberg medgav överraskande att Polismyndigheten agerat felaktig i sitt svar till JO, enligt följande: Det faktum att personen tillhör 1 %-miljön kan inte ensamt ligga till grund för kroppsvisitation. Polisen tillägger också att “Det är viktigt att Polisens åtgärder inte uppfattas som utslag av obefogade trakasserier”.

Ur JO-beslutet

Polislagen 19, 2 stycket ger polisen befogenhet att genomföra kroppsvisitation i förebyggande syfte i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Polisen måste emellertid kunna peka på någon konkret omständighet, exempelvis tidigare iakttagelser, som ger objektivt stöd för ett antagande att vapen kan komma att påträffas vid en visitation. Det är väsentligt att tvångsåtgärderna inte tillämpas på ett sätt som uppfattas som obefogade trakasserier.

Som Polismyndigheten anfört kan inte enbart dessa omständigheter ligga till grund för en kroppsvisitation enligt den aktuella bestämmelsen utan det måste finnas en konkret omständighet som ger objektivt stöd for att ett vapen eller något annat farligt föremål kan komma att påträffas vid visitationen. Någon sådan omständighet har det inte funnits i detta fall. Polismyndigheten ska därför kritiseras för att ha utfört en kroppsvisitation utan att det fanns grund for det.

Paybacks kommentar

För tredje gången på tre månader har nu JO kritiserat Polisen för att utan ha lagstöd genomfört olika former av insatser mot bikers. I två av fallen har Polisen mycket överraskande faktiskt också medgivit fel, vilket är mycket bra!

JO-ärendena där polisen fått kritik har berört tre helt olika områden: Olaga husrannsakan, olaga gripande utefter LOB-lagen samt olaga kroppsvisitation! Denna variation på ärendenas innehåll påvisar direkt att Polisens arbete mot bikerkulturen sker systematiskt på bred front och med helt olagliga medel! Det handlar inte om tillfälligheter utan polisens arbete är olagligt och sker utan lagstöd!

Hade vi levt i en sund demokrati med fri press och politiker utan skygglappar hade dessa polisövergrepp uppmärksammats på bred front i massmedia och även prytt löpsedlarna. Det hade varit förstasidesstoff och inte gömda notiser och inte heller helt ouppmärksammade händelser.

Nu handlar ärendena om bikers och såväl politiker som massmedia fortsätter att räddhågat huka i skyttegravarna och blunda för verkligheten. Så är det men så kommer det inte att bestå! Arbetet fortsätter med allt större tyngd bakom! Bikers har rätt! Payback och klubbarna har rätt! Vi är olagligt förföljda och trakasserade! Vi har bevisen!

Relaterade artiklar:

Ännu en JO-utredning mot polisen gällande en biker som kontrollerats och visiterats utan lagstöd:
http://www.payback.name/annu-en-jo-utredning-mot-polisen-gallande-en-biker-som-kontrollerats-och-visiterats-utan-lagstod/

Polisen medger olaga kroppsvisitation av biker! Beröm till Polisen och Jurist Charlotta Lokrantz Sandberg!
http://www.payback.name/polisen-medger-olaga-kroppsvisitation-av-biker-berom-till-polisen-och-jurist-charlotta-lokrantz-sandberg/

Ännu en viktig seger för en mc-klubb, Payback och bikerkulturen! Andra segern på två månader:
http://www.payback.name/annu-en-viktig-jo-seger-for-en-mc-klubb-payback-och-bikerkulturen/

Viktig Prejudicerande Seger för mc-klubb, Payback och bikerkulturen! JO kritiserar polisen för olaga husrannsakan hos mc-klubb! http://www.payback.name/viktig-prejudicerande-seger-for-mc-klubb-payback-och-bikerkulturen-jo-kritiserar-polisen-for-olaga-husrannsakan-hos-mc-klubb/

Nyckelord / Sökord: 1-% miljön, beröm för polisen, enskild biker, jurist charlotta lokrantz sandberg, olaga kroppsvisitation, payback sverige, polismyndigheten

Payback Sverige - Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - http://www.payback.name/kriminella-mc-gang/

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80