Energikontor Sydost

Tredje träffen för lärare som deltar i Hållbar kliv i Växjö

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 14:10 CEST

Tisdagen den 23 oktober och torsdagen den 25 oktober kl 14‐30 – 17.00
genomförs den tredje träffen för lärare som deltar i Hållbar kliv i Växjö på
Bäckaslövsskolan. Det blir workshop kring energiexperiment som lärarna
direkt kan applicera i klassrummet, dessutom delas ”Energilådan” ut till
deltagande skolor.
Med start den 15 augusti påbörjades projektet Hållbara Kliv för lärare och elever åk 4 – 6 i
Växjö kommun. Syftet är att stödja lärarna i att utveckla ett entreprenöriellt lärande för
hållbar utveckling med fokus på energi‐ resurs och klimatfrågor enligt de nya läroplanerna.
Projektet genomförs i ett samarbete mellan Energikontor Sydost, Växjö Energi och Växjö
kommun.

Lärarna har erbjudits tre fortbildningstillfällen där teori och ämnespåfyllnad varvas med
workshop och studiebesök. I början av oktober fick alla deltagare gå en rundvandrig på VEAB
för att förberedas på det studiebesök som deras elever blir inbjudna att genomföra under
läsåret. Vid det besöket får eleverna en utmaning med sig att jobba vidare med i
klassrummet som går ut på att på olika sätt visa upp smarta idéer kring energisparåtgärder.
Dessa kommer sedan att publiceras på VEABs hemsida.

Ett femtiotal lärare från olika skolor i kommunen deltar i den här fortbildningsprocessen.


Kontaktperson på Energikontor Sydost :
Kerstin Eriksson, projektledare, 070 620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se


Hållbara kliv ingår som en del i KNUT – projektet, www.knutprojektet.se och delfinansieras av Energimyndigheten. Samverkan sker med Skolverket samt andra nationella aktörer som tex SMHI, Naturvårdsverket, Den globala skolan, Stiftelsen håll Sverige rent och Världsnaturfonden.

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.