Svenska Taxiförbundet

Tredubblad moms på kollektivtrafik slår hårt mot resenärerna och trafiksäkerheten

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:22 CET

Höjd moms för kollektivtrafik med 16 procentenheter kommer att höja biljettpriserna kraftigt. Höjningen kommer i sin tur att leda till neddragningar i trafiken, framförallt i glesbygd, minskat kollektivt resande till förmån för enskilt resande samt sämre miljö och trafiksäkerhet. Trots de negativa konsekvenserna har momsutredningen inte analyserat effekterna av sitt förslag.

Vi är oerhört kritiska till att utredningen inte analyserat följderna för kollektivtrafikens resenärer, miljön, trafiksäkerheten, föreningslivet och glesbygden, säger Sv. Bussbranschens Riksförbund, Buss & Samhälle, Sv. Lokaltrafikföreningen, Sv. Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Skärgårdsredarna, Svenskt Flyg, SEKO, Transportgruppen och KFS, Arbetsgivarorganisation för kommunägda trafikföretag, i ett gemensamt uttalande med anledning av Mervärdesskattesatsutredningens slutbetänkande som lämnats till regeringen i dag.

Att utredningen inte gjort någon konsekvensanalys är särskilt allvarligt med tanke på att både Statskontoret i en rapport till utredningen och kollektivtrafikens branschorganisationer, fackförbund och arbetsgivarorganisationer i ett gemensamt remissvar pekat på vad som kommer att hända om momsen på kollektivtrafik mer än tredubblas.

Utredaren står fast vid sitt tidigare förslag om att dagens tre momssatser – 25, 12 och 6 procent – ska ersättas med en enhetlig momsnivå på 21,7 procent på sikt. För kollektivtrafiken innebär det en momshöjning med nästan 16 procentenheter från dagens 6 procent.

- Förslaget är helt oacceptabelt. När biljettpriserna höjs och linjer läggs ned är det människor med låga inkomster, kvinnor, ungdomar, studenter och pensionärer som drabbas hårdast, säger Mona Boström, VD på Sv. Lokaltrafikföreningen.

Om utredningens förslag går igenom blir det rejäla biljettprishöjningar. Ett månadskort med SL höjs med omkring 90 kronor och priset på en tur och retur resa från Stockholm till Göteborg med tåg stiger med i snitt 200 kronor. Detta samtidigt som momssatsen sänks med 3 procentenheter för bilar och fordonsbränslen.

- En momshöjning skulle tvinga idrottsklubbarna att välja mindre trafiksäkra sätt att transportera sina ungdomar. Föreningar med flera lag förlorar tiotusentals kronor per år på förslaget, säger Jan-Erik Kjellberg, Förbundsdirektör på Sv. Bussbranschens Riksförbund.

- Detta vore också mycket negativt för miljön och trafikförsörjningen. Den positiva trenden för tågtrafiken skulle brytas. Prishöjningarna skulle minska utbudet av tågtrafik framför allt i glesbygden, säger Peder Wadman, VD på Tågoperatörerna.

- Det är ett hårt slag mot fast- och fritidsboende i våra skärgårdar. Dyrare resor leder till sämre trafiktäthet och kommer att underminera förutsättningarna för en levande skärgård, säger Arne Welin, ordförande i Skärgårdsredarna.

- Den del av inrikesflyget som gör det möjligt att kunna resa till och från de mest perifera delarna av Sverige drivs med mycket små ekonomiska marginaler. En momshöjning skulle därför få mycket negativa konsekvenser för inrikesflygets möjligheter att bidra till tillgängligheten i glesbygden, säger Peeter Puusepp, generalsekreterare i Svenskt Flyg.

För mer information, kontakta:
Lennart Hamnered, förbundsordförande
lennart.hamnered@taxiforbundet.se
Telefon:
Mobil: 08 566 21 674
0705 57 45 50