Trelleborgs kommun

Trelleborg är bäst i Skåne för fastighetsägarna

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:25 CET

I en undersökning bland 1000 privata fastighetsägare i 16 sydsvenska kommuner har Trelleborgs kommun placerat sig på andra plats vad gäller förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet i. I det jämförande index som ligger till grund för rangordningen har hänsyn tagits till ekonomiska förutsättningar och kommunernas sätt att arbeta.

– Varje kommun är sin egen lokala fastighetsvärld. Vi ser det bland annat på stora skillnader i taxor och avgifter mellan kommunerna, vilka klart påverkar förutsättningarna för att äga hyresfastigheter. I Trelleborg är det framförallt kommunens agerande som har påverkat index positivt, säger Nils-Göran Larsson, VD på Fastighetsägarna Syd, som har genomfört undersökningen.

Fler än åtta av tio fastighetsägare i Trelleborg är småföretagare med färre än fem fastigheter. Det som utmärker kommunen som en bra fastighetsägarkommun är låga kommunala taxor och avgifter, rimliga krav på sophantering, snabb kommunal service och bra kontakt med politiker och tjänstemän.

– En fungerande fastighetsmarknad är en förutsättning för att kunna locka boende och näringsidkare till en kommun. Trenden går mot än större lokala skillnader i och med att kommunerna får större eget ansvar. Kommunerna blir mer medvetna om att de påverkar sina egna förutsättningar för att vara en attraktiv kommun för boende, näringsidkare och besökare, säger Nils-Göran Larsson.

Undersökningen visar också att det enligt fyra av tio fastighetsägare har blivit svårare att bedriva verksamhet de senaste tio åren. Svårigheterna beror främst på fler lagar och förordningar, högre krav på fastighetsägare och ökade driftskostnader.

– Fastighetsägarindex ska ligga till grund för vår dialog med kommunerna kring deras roll på den lokala fastighetsmarknaden. Flera av faktorerna som påverkar förutsättningarna är sådana som kommunerna har inflytande över, avslutar Nils-Göran Larsson.

Undersökningen
Det som särskilde fastighetsägarna i Trelleborg mest från samtliga tillfrågade var:

* Kommunspecifika regler är väl anpassade 75% (61%)
* Kommunala avgifter är rimliga 55% (45%)
* Kommunens krav på sophantering rimliga 86% (73%)
* Planärenden fungerar smidigt 63% (54%)
* Byggärenden fungerar smidigt 69% (60 %)
* Handläggningstiderna är rimliga 67% (54%)
* Kontakterna med tjänstemän är bra 84% (71%)
* Kontakterna med politiker är bra 59% (44 %)
* Att köpa fastigheter i kommunen är god investering 86% (75%)

Bäst i Skåne
Så här ser placeringen ut för de skånska kommunerna som omfattades av undersökningen..

1 Trelleborg
Index 111

2 Ängelholm
Index 108

3 Ystad
Index 105

4 Hässleholm
Index 104

5 Helsingborg
Index 103

6 Lund
Index 94

7 Landskrona och Malmö
Index 92

8 Kristianstad
Index 91

I hela den undersökta regionen placerar sig Trelleborg på en hedervärd andra plats efter Ljungby (index 114) men före Växjö (index 109).