Trelleborg AB

Trelleborg: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:46 CEST

FORTSATT POSITIV UTVECKLING FÖR TRELLEBORGKONCERNEN


Industrikoncernen Trelleborg ökade under tredje kvartalet 2005 sin nettoomsättning till 5 846 msek (5 460). Den organiska tillväxten var cirka 4 procent. Rörelseresultatet ökade till 425 msek (383 msek). Samtliga fem affärsområden visade under tredje kvartalet ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat.
Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet till 5 846 msek (5 460) och under perioden januari till september till 17 988 msek (17 383).
Resultat efter skatt: Tredje kvartalet: Januari-september:
Kvarvarande verksamheter 284 msek (233) 884 msek (788)
Avyttrade verksamheter --- ­­msek (---) --- msek (656)
Totalt resultat efter skatt 284 msek (233) 884 msek (1444)

Resultat per aktie uppgick under tredje kvartalet till 3:10 sek (2:55), under perioden januari till september till 9:70 sek (16:30).
Operativa nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl. omstruktureringskostnader och nedskrivningar:
Tredje kvartalet: Januari-september:
Rörelseresultat 425 msek (389) 1 370 msek (1 379)
Resultat före skatt 392 msek (317) 1 217 msek (1 150)
Resultat efter skatt 284 msek (238) 884 msek (838)
Resultat per aktie 3:10 sek (2:65) 9:70 sek (9:40)

Peter Nilsson har utsetts till ny VD och Koncernchef i Trelleborgkoncernen från den 1 oktober 2005. CFO Bo Jacobsson har utsetts till 1:e vice VD i koncernen. Till ny affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems har Lennart Johansson utsetts.
Efter periodens utgång har Trelleborg tecknat avtal om förvärv av verksamheten i Chase-Walton Elastomers Inc., med en årlig omsättning om ca 100 MSEK och ca 110 anställda i Hudson, Massachusetts. Företaget tillverkar precisionstätningar, främst för flygindustrin.
Fokuseringen på tillväxt i Asien har förstärkts ytterligare, och flera initiativ har tagits för utökad närvaro och ökad tillverkningskapacitet. Byggnationen av Trelleborgs nya fabrik i Shanghai i Kina har påbörjats. Samtidigt pågår utbyggnad av tillverkningskapaciteten i Indien och Sri Lanka.
Till följd av de senaste årens framgångsrika fokusering till en renodlad industrikoncern med affärsidén att täta, dämpa och skydda i krävande industriella miljöer, har Trelleborg av Morgan Stanley Capital International (MSCI) omklassificerats till branschsektorn industri.
Inbjudan till telefonkonferens 26 oktober kl 10:00
Telefonkonferens kommer att hållas den 26/10 kl 10:00. Ring +44 20 71 62 01 83 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen. Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar efter konferensen på tel nr +44 20 70 31 40 64, kod 679282.

Kalender
Bokslutskommuniké 2005 15 februari 2006
Tryck årsredovisning distribueras v 13 2006
Bolagsstämma 25 april 2006Kontakt
Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com
Mikael Byström, informationsdirektör
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com
Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com


Rapporten kan laddas ner från medföljande länk:


DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005
http://hugin.info/1236/R/1017850/159609.pdf