Trelleborg AB

Trelleborg förstärker fokus på kommunikation och investor relations

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:58 CEST

Viktoria Bergman utnämnd till informationsdirektör i Trelleborgkoncernen,
Mikael Byström till direktör med ansvar för investerarrelationer

Viktoria Bergman har utnämnts till informationsdirektör och medlem av koncernledningen i Trelleborgkoncernen från den 1 november 2005. Viktoria Bergman har arbetat i Trelleborg som biträdande informationsdirektör sedan 2002.

Nuvarande informationsdirektör Mikael Byström kommer från den 1 november att ansvara för investerarrelationer, och kvarstår i koncernledningen.

Delningen av kommunikationsfunktionen syftar till förstärkt fokus på affärsstödjande kommunikationsinsatser, bland annat ökad prioritering av varumärkesfrågor och mediarelationer, och samtidigt ökad fokusering på investerarrelationer.


För ytterligare information kontakta Viktoria Bergman 0410-670 94, alt. 0708-47 57 33 eller
Mikael Byström, 0410 – 670 37 alt.0708 – 55 21 69.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 23 miljarder kronor och har cirka
22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com