Trelleborg AB

Trelleborg har erhållit första större ordern på nyutvecklat slangsystem för oljeprojekt i djuphavsmiljö

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 13:21 CEST

Trelleborgkoncernen har erhållit den första större ordern på ett nyutvecklat rörsystem för oljeprojekt i djuphavsmiljö. Det unika slangsystemet är det första i sitt slag för denna krävande miljö. Ordervärdet beräknas till cirka 100 MSEK, och systemet kommer att användas i ett större oljeutvinningsprojekt utanför Västafrika. Leverans kommer att ske under 2006.

Det är Trelleborgs affärsområde Trelleborg Engineered Systems som efter mer än två års utvecklingsarbete i samarbete med det internationella ingenjörsföretaget Single Buoy Moorings Group har utvecklat Trelline®, ett flexibelt rörsystem i gummi och stål, speciellt anpassat för oljeprojekt på mycket djupa vatten. Systemet kommer att användas för anslutning av en FPSO (Floating Production, Storage and Offshore Loading - flytande oljetanker) till en s k Calm-boj.

Att utvinna olja ur djuphavet, dvs på 800-3 000 meters djup, är komplicerat och ställer helt nya krav på den utrustning som används. Ett problem är hur oljan på ett säkert och effektivt sätt ska transporteras från källan. På grund av kollisionsrisken kan en tanker inte lägga till i närheten av en oljerigg. Därför används speciella bojar som tankern angör några kilometer från plattformen när oljan ska transporteras från riggen till tankern. Vid normal oljeutvinning till havs sammanlänkas plattformen och bojen via en pipeline på havsbottnen. Av tekniska och kostnadsmässiga skäl går metoden inte att använda vid djuphavsborrningar, och därför har tidigare istället flexibla stålledningar behövt användas. Dessa kan nu ersättas av Trelline.

En rad fördelar med Trelline kommer av gummits generella fördelar gentemot andra material, till exempel vikt, flexibilitet, isoleringsegenskaper, beständighet mot utmattning och korrosion samt låga kostnader för installation och underhåll.


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 –
670 37 alt.0708 – 55 21 69 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-670 94, alt. 0708-47 57 33.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 23 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com