Trelleborg AB

Trelleborg inleder förhandling om stängning av fabrik i Storbritannien

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:05 CET

Del av det åtgärdsprogram som aviserats inom Trelleborg Automotive i Europa

Som en del av det strategiska och operationella åtgärdsprogram som aviserades på Trelleborgs kapitalmarknadsdag i november 2006, har besluts fattats om att inleda samråd med de anställdas samrådskommitté om en nedläggning och flytt av Trelleborgs verksamhet från West Thurrock i Storbritannien.

Verksamheten i West Thurrock ingår i affärsenheten Fluid & Acoustic Solutions och tillverkar polymera fordonskomponenter såsom ljudabsorberande komponenter. Antalet anställda är cirka 170. Den utredning som ligger till grund för beslutet att påkalla samråd förutser att huvuddelen av produktionen flyttas till andra av affärsenhetens fabriker i Europa. Produktionen i West Thurrock beräknas pågå fram till årsskiftet 2007/2008.

Totalt berörs cirka 150 anställda av nedläggning och flytt, varav cirka 40 tjänstemän.
Ett lokalt försäljningskontor planeras att bibehållas. I samarbete med de anställdas representanter kommer ett arbete att påbörjas för att stödja de medarbetare som berörs och planera åtgärdsprogram för hjälp till ny sysselsättning, såväl inom som utanför koncernen.

Kostnaderna för nedläggning av fabriken i West Thurrock beräknas uppgå till ca 140 MSEK före skatt, varav majoriteten är kassapåverkande under 2007-2009. Kostnaderna kommer huvudsakligen att belasta resultatet under första kvartalet 2007. Den positiva resultateffekten beräknas uppgå till ca 45 MSEK före skatt på årsbasis, med fullt genomslag från och med 2008.


För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Viktoria Bergman,
0410-67094, alt. 0708-475733 eller IR-ansvarig Mikael Byström 0410-67037 alt. 0708 -552169.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 24 miljarder kronor och har cirka
23 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com