Trelleborg AB

Trelleborgs kvartalsrapport och telefonkonferens den 28 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 11:59 CEST

Trelleborgs rapport för det tredje kvartalet 2010 publiceras torsdagen den 28 oktober kl 07:45. Analytiker och media hälsas välkomna till ett frukostmöte med presentation, på engelska, kombinerad med en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 09:30 den 28 oktober.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@finacialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10  minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring in på:     08-5051 3791 eller +44(0)20 7806 1966

Kod:              9393584 eller ”Trelleborg”

Välkomna!

Har du frågor kontakta Trelleborg Corporate Communications på e-mail marie.linse@trelleborg.com eller ring Marie Linse på 0410 – 670 38.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-10-13 kl 11:00.

Koncernen omsätter cirka 27 miljarder kronor och har 20 000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Peter Nilsson, styrelseordförande är Anders Narvinger.Trelleborg AB grundades 1905. Med 100 år bakom oss kännetecknas vår historia, liksom vår framtid, av ständig kvalitetssträvan och passionen för att hitta nya lösningar på komplexa problem.