Elekta AB

Tremånadersrapport 1 maj - 31 juli 2003/04

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 12:53 CEST

· Rörelseresultatet minskade till 53 (64) Mkr och rörelsemarginalen till 9 (10) procent, främst som en effekt av valutakursförändringar.
· Resultatet efter skatter uppgick till 41 (43) Mkr. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till 1,24 (1,33) kr.
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24 (27) Mkr.
· Orderingången ökade med 20 procent till 835 (697) Mkr och beräknat på oförändrade valutakurser med 35 procent. Orderingången för rullande 12 månader ökade med 14 procent.
· Orderstocken uppgick 2 625 Mkr (2 411), den högsta nivån någonsin.
· Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 615 (662) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 4 procent.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ)
Tel. 08-587 254 00 eller 0733-611 000

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com