Lundin Mining AB

TREMÅNADERSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI–31 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:48 CEST

(Belopp i US-dollar ("USD") om inte annat anges)


Finansiella nyckeltal
Första kvartalet 2006 (2005):
- Intäkter 91,8 MUSD (36,0 MUSD)
- Periodens resultat 21,5 MUSD (2,9 MUSD)
- Resultat per aktie före utspädning 0,53 USD (0,09 USD)
- Resultat per aktie efter utspädning 0,52 USD (0,09 USD)
- Operativt kassaflöde 22,7 MUSD (7,5 MUSD)
- EBITDA (i) 50,3 MUSD (15,0 MUSD)

(i) Ej i Canadian GAAP


VDs kommentarer
Lundin Minings VD, Karl-Axel Waplan, säger "Vi är stolta över att kunna redovisa ett rekordresultat för första kvartalet 2006. Gruvproduktionen låg på fortsatt stabila nivåer under kvartalet, och med de senaste prospekteringsframgångarna vid Galmoy är vi övertygade om att vi är på rätt väg till att låta Lundin Mining växa till en betydande, internationell metallproducent."


Övrigt
- Ett finansieringsavtal med Sunridge Gold Corp. ("Sunridge") undertecknades i februari 2006. Sunridge är ett publikt kanadensiskt gruvbolag, noterat på TSX Venture Exchange ("TSXV"). Sunridge genomför för närvarande borrningar på ett flertal prospekteringsprojekt i Eritrea i Nordostafrika. Lundin Mining har investerat 4,5 MUSD och innehar knappt 10% av stamaktierna i Sunridge.

- Betydande mineraliseringar påträffade vid prospekteringsborrningar vid Galmoyprojektet på Irland.

Denna delårsrapport är en översättning av det kanadensiska originalet. I händelse av skillnader skall den kanadensiska delårsrapporten ha företräde.