Skanska AB

Tremånadersrapport, januari−mars 2012

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 10:34 CEST

Januari−mars 2012 jämfört med januari−mars 2011

Sammanfattning:

- Orderingången första kvartalet uppgick till 25,1 (21,6) miljarder kronor.

- Orderingången var 7 procent högre än intäkterna de senaste 12 månaderna.

- Orderboken ökade 10 procent och uppgick till 152,9 (139,4) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 148 (451) Mkr. Minskningen beror främst på en negativ utveckling av resultatet i Bostadsutveckling, där rörelseresultatet uppgick till –22 (196) Mkr.

- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 1,2 (1,4) procent.

- Operativt kassaflöde uppgick till –2 308 (–2 319) Mkr.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade med 30 procent och uppgick till –3 641 (–2 805) Mkr.

- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 7,1 (8,8) miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 8851

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/investors

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.