Skanska AB

Tremånadersrapport, januari–mars 2014

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 08:22 CEST

Januari-mars 2014 jämfört med januari-mars 2013

Sammanfattning

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 32,5 (24,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 33 procent.

- Orderstocken uppgick till 145,7 (31 december 2013; 139,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 3 procent.

- Rörelseresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 656 (519) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 23 procent.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,0 (1,9) procent.

- Intäkterna minskade 1 procent, justerat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade och uppgick till 27,9 (28,2) miljarder kronor.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 929 (157) Mkr.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –3,1 (–2,5) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till –0,4 (1,7) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –3,3 (0,1) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 3,3 (31 december 2013; 6,7) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie ökade med 32 procent till 1,08 (0,82) kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 9 maj klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.