Stiftelsen TEM

Trendbrott: Hela 74 % av företag upplever att deras arbete med hållbarhet ger dem fördelar på marknaden

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:01 CET

Hela 74 % av medlemmarna i Stiftelsen TEM:s nätverk CSR Skåne upplever att de alltid eller ibland har marknadsfördelar i bla a i upphandlingar och anbud tack vare sitt arbete med hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Detta bekräftar att hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare inom näringslivet, vilkets engagemang är en avgörande faktor för huruvida vi har möjlighet att nå de nya målen satta av FN:s klimatkonvention.

Samtidigt som en majoritet upplever fördelar på marknaden uppger nästan 86 % att de helt eller delvis saknar tillräckliga resurser för hållbarhetsarbetet i förhållande till bl a marknadens efterfrågan.

Majoriteten ser också positivt på lagförslaget inför 2016 gällande en obligatorisk hållbarhetsredovisning för större företag. Detta förväntas bland annat sätta större press på ledningarna att delta mer aktivt i arbetet med hållbarhet.

" Våra nätverksmedlemmar kommer från ett stort antal branscher och möts av olika utmaningar. Det som är gemensamt för alla är engagemang i hållbarhetsfrågor. Enkäten visar att medlemsföretagen ser ett stort värde, både finansiellt och icke-finansiellt, med sitt hållbarhetsarbete. Undersökningen ger därmed ett konkret bevis på något vi tydligt märkt av på alla våra nätverksträffar" säger Anna Yelistratova CSR-expert på TEM.

CSR Skåne är ett regionalt nätverk för företag och organisationer inom Skåne som vill utveckla sitt arbete kring hållbarhet. Nätverket har över 70 organisationer [länk: http://tem.se/natverk.html ] som medlemmar i dagsläget. Resultatet från studien kommer att redovisas på nätverksträffen den 28:e januari med det passande temat Hållbarhetsredovisning.

För frågor kontakta:

CSR SKåne: Anna Yelistratova 0708-92 73 03 anna.yelistratova@tem.se eller

Undersökning: Linnea Turnstedt 0703-33 42 09 linnea.turnstedt@tem.se

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som vi bedriver forskning inom hållbarhetsområdet. Bland kunderna finns allt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Malmö, men verkar både nationellt och internationellt