Landstinget Halland

Trendbrott i länssjukvårdens ekonomi

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 16:16 CET

Länssjukvårdsnämndens senaste prognos för årets ekonomiska resultat visar på ett tydligt trendbrott. Årets underskott, som i september beräknades till –91 miljoner kronor, är nu nere i –69 miljoner.

– Det är mycket glädjande att verksamheternas ansträngningar ger så tydliga resultat. Återhållsamhet och förändringar i verksamheten när det gäller anställningar börjar nu ge bestående effekter, inte minst på Länssjukhuset. Vi anade en positiv trend redan i oktober och den bilden har förstärkts i månadsutfallet för november, säger Bengt Eliasson (fp), länssjukvårdsnämndens ordförande.

Länssjukhuset har minskat sina driftskostnader med 10 miljoner kronor trots en kraftig ökning av regionsjukvårdskostnaderna de senaste två månaderna. Länssjukhusets underskott vid årets slut beräknas i novemberprognosen till 33 miljoner.

Ökade regionvårdskostnader
Regionsjukvårdskostnader är de pengar som betalas till regionsjukhus i exempelvis Göteborg eller Malmö/Lund för vård av svårt sjuka patienter, som behöver högspecialiserad vård.

– Att regionvårdskostnaderna ökat kraftigt de senaste två månaderna är ett orosmoment som vi har svårt att råda över, konstaterar Bengt Eliasson.

Även Länssjukvårdsnämndens kostnader för valfrihetsvård och vårdgaranti har ökat rejält under de senaste månaderna. Enligt den senaste prognosen beräknas dessa kostnader överskrida budgeten med 32 miljoner kronor. Mot dessa siffror skall Länssjukvårdsnämndens totala budgetsiffra på drygt 2 miljarder ställas.

Sjukhuset i Varberg och Handikappförvaltningen kommer enligt november månads beräkningar att ha sin ekonomi i balans vid årets slut.

För mer information:
Irene Takanen, direktör för länssjukvårdsnämnden:
tfn 035-13 47 67