AMF

Trendbrott på fondmarknaden: Fondavgifterna sjunker i krisens spår

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:35 CET

Trenden med stigande avgifter på aktiefonder, blandfonder och räntefonder bröts under 2009. Det visar AMF Fonders årliga studie av hur avgifterna utvecklats på den svenska fondmarknaden. Nystartade fonder har lägre avgifter än äldre fonder och dyrare fonder avslutades under året. Enligt AMF Fonders vd Fredrik Nordström är utvecklingen till stor del en konsekvens av finanskrisen.

För femte året i rad har AMF Fonder undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden har utvecklas. Tidigare år har avgifterna på aktie- och blandfonder stigit medan avgifterna på räntefonder varit i princip oförändrade. Men under 2009 kan ett trendbrott konstateras. För första gången sedan 2005 sjunker de genomsnittliga avgifterna för samtliga tre fondkategorier.


– Finanskrisen har gjort att konkurrensen har hårdnat. Äntligen kommer den tuffa konkurrensen spararna till del i form av lägre avgifter. Höga avgifter är det största hotet mot en långsiktigt god avkastning för spararna, säger Fredrik Nordström.

 

Nystartade fonder har klart lägre avgifter än de befintliga. Snittavgiften på till exempel nystartade blandfonder var 0,37 procentenheter lägre jämfört med snittet på befintliga blandfonder. De låga räntenivåerna har också pressat avgifterna på räntefonder.


Studien visar också att allt mer kapital har placerats i fonder med låga avgifter, vilket innebär att kostnaderna för det totala sparandet har fallit.


Källa: AMF Fonder och Moneymate. Studien omfattar 755 fonder, varav 488 är aktiefonder, 126 är räntefonder och 141 är blandfonder.

Läs hela studien på www.amf.se.

För ytterligare frågor, kontakta Fredrik Nordström, 070-219 35 20 eller Per Wiklund 08-696 30 13

AMF Fonder AB är ett helägt dotterbolag till AMF som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. Vinstmedel kan delas ut till AMF som drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att överskottet tillfaller försäkringstagarna i AMF. AMF Fonder agerar som prispressare på den svenska fondmarknaden.