Nordea Bank AB

Trendbrott på svensk arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 10:37 CET

En god ekonomisk tillväxt bidrar till en stabilisering på arbetsmarknaden och ett trendbrott sker redan nu. Det bättre läget på arbetsmarknaden får Riksbanken att höja sin styrränta till 2,0 procent fram till slutet av 2010, enligt Nordeas konjunkturrapport.

Världsekonomin går nu in i efterspelet till finanskrisen. Med återhämtningen väntar ett tillbakadragande av stimulanser från regeringar och centralbanker.

"De offentliga finansernas styrka i olika länder får stor betydelse för den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Sverige står i detta avseende väl rustat", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Den svenska ekonomin är tudelad, där industrin har genomgått ett stålbad samtidigt som majoriteten av hushållen har fått det bättre ekonomiskt. Under 2010 ger hushållen ett starkt bidrag till tillväxten medan nettoexportens bidrag blir måttligt.

Med en bättre BNP-tillväxt följer att antalet sysselsatta börjar öka igen under andra halvåret 2010.

"Arbetsmarknaden stabiliseras tidigare än vad vi förutsåg i höstas. Nedgången i sysselsättningen stannar totalt på 130 000 personer", säger Annika Winsth.

Det starkare arbetsmarknadsläget får Riksbanken att börja höja reporäntan i vår.

"Direktionsledamöterna tycks än så länge lägga större vikt vid svag industri och mindre vid en tidig stabilisering av arbetsmarknaden. Men vår bedömning är att ett allt tydligare trendskifte på arbetsmarknaden får Riksbanken att byta fot", säger Annika Winsth.

Samtidigt gör kombinationen starka offentliga finanser och valår att regeringens stimulanser till hushållen ökar med ytterligare några miljarder i år. Därefter blir finanspolitiken mindre expansiv.

 

Sverige, nyckeltal

2009

2010

2011

BNP-förändring, %

-4,4

3,2

2,4

Arbetslöshet, % av arbetskraften

8,3

9,0

8,9

Inflation, KPI årssnitt %

-0,3

1,7

2,4

Offentligt finansiellt sparande, % av BNP

-1,5

-1,7

-1,3

 

Se intervju med Annika Winsth och ladda ner rapporten.

 

För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom 08-614 86 08

Ragnar Roos, pressansvarig 076-787 69 84