ProLogis

Trendbrott på svenska marknaden för logistikfastigheter

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 11:31 CET

Göteborg, den 15 december 2009 – ProLogis (NYSE: PLD), ett av världens ledande företag inom området logistikanläggningar, ser tydliga tecken på att den svenska marknaden är på väg att återhämta sig. Även Colliers International, ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning, menar att det finns skäl att vara optimistisk och man talar om ett trendbrott när det gäller efterfrågan på nya, effektiva logistikanläggningar.

 

– Det är stor skillnad jämfört med i våras. Intresset för moderna distributionscenter är betydligt mer konkret nu även om det fortfarande är långa ledtider fram till beslut och avtal, säger Christer Holmqvist, chef för enheten Logistik och Industri inom Colliers International AB.

 

Allan Lavén, regiondirektör på ProLogis Norden, är just ni inne i skarpt läge i flera stora avtalsförhandlingar. Det är en väsentlig skillnad i aktivitet jämfört med första halvåret 2009.

ProLogis räknar med att starta minst tre nya byggprojekt i Sverige under nästa år. Dessutom planeras ytterligare något projekt i Norge eller Danmark. Allan Lavén tror på en normalisering av marknaden i slutet på 2010. Nybyggnationen skulle kunna ta fart snabbare om bankerna vågade låna ut mer pengar till bättre villkor.

 

– Bankerna är mycket försiktiga och kräver idag en stor andel egen investering för lån till industrifastigheter. Räntan är låg, vilket är bra för kassaflödet, men bankernas riskpremie på räntan driver upp hyrorna. Det hämmar en marknad som redan är obenägen att ta risker, säger Allan Lavén.

 

På den svenska marknaden, till skillnad från Centraleuropa, byggs nästan inga industrifastigheter på spekulation ens under normala förhållanden och i synnerhet inte under en finanskris och djup lågkonjunktur. Därför finns det nu mycket få vakanser i större, moderna anläggningar i Sverige.

 

– Den svenska marknaden för industrifastigheter har klarat sig ganska bra i ett internationellt perspektiv. Många analytiker och investerare förväntade sig att krisen skulle leda till tvångsförsäljningar och reapriser på industrifastigheter men det har inte skett, säger Allan Lavén.

 

Trenden att hyra logistikanläggningar i stället för att äga håller i sig. Men idag vill hyresgästerna teckna avtal utifrån minsta behov, med option på större ytor. Tidigare var det vanligt att man redan från början valde att hyra yta för kommande expansion. ProLogis har som utgångspunkt att teckna tioåriga avtal med kunder för nyproduktion och kan gå in i optionsavtal under förutsättning att kommunen ställer mark till förfogande utan att ProLogis måste köpa loss den.

 

De flesta avtal som tecknas i slutet på 2009 eller i början av 2010 kommer att realiseras i form av färdiga anläggningar först 2011 eftersom det i genomsnitt tar cirka tolv månader att färdigställa en ny logistikbyggnad. Efterfrågan på moderna logistikanläggningar försvann inte på grund av finanskrisen. Däremot sköts besluten på framtiden. Det innebär att det finns ett uppdämt behov och att aktiviteten förväntas öka desto mer under kommande år. Enligt Colliers prognos kommer minst 100 000 m² ny logistikyta att etableras i Sverige under 2011, i anläggningar på mer än 10 000 m².

 

– Men det borde kunna bli 200 000 m² eller ännu mer. Då är vi uppe i normala nivåer på årsbasis, säger Christer Holmqvist.

 

Det tecknades inga nya avtal från september 2008 och fram till halvårsskiftet 2009. Colliers prognos är därför att det endast kommer att färdigställas ett fåtal nya logistikanläggningar med en yta på mer än 10 000 m² i Sverige under nästa år. De beslut om logistikanläggningar på mer än 10 000 m² som fattades före september 2008 har realiserats i år. Tolv anläggningar med en sammanlagt yta 340 000 m² har färdigställts på orter runtom i Sverige, som exempelvis Göteborg, Norrköping och Jönköping.

 

 

 

För mer information, kontakta:

 

Allan Lavén, Regiondirektör för ProLogis Norden, tel. 031-335 48 12, 0705-38 11 54,
alaven@prologis.com

 

Christer Holmqvist, chef för Logistik och Industri, Colliers International AB, tel. 08-402 36 73, 0705-56 19 32, christer.holmqvist@colliers.se

 

Om ProLogis

 

ProLogis är ett ledande, globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 4 000 kunder i Nordamerika, Europa och Asien. Anläggningarna har en sammanlagd yta på mer än 44 miljoner m². ProLogis kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn, tredjepartslogistik och andra områden där det finns storskaliga distributionsbehov. Företaget är noterat på New York-börsen.

 

Sedan starten i Sverige 2002 har ProLogis etablerat och hyrt ut logistikanläggningar med en sammanlagd yta på cirka 286 000 m². På den nordiska marknaden samverkar ProLogis med Logistic Contractor, ett specialiserat företag som bygger moderna, miljömässigt hållbara logistikanläggningar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

www.prologis.se

www.prologis.com

 

 


Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Please advise immediately if you or your employer does not consent to email for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of Cohn & Wolfe shall be understood as neither given nor endorsed by it.