E.ON Sverige AB

Trendbrott: Smålänningar sparar el för miljöns skull, inte för plånbokens

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 09:49 CET

En omfattande undersökning från SIFO visar att det skett en stor attitydförändring bland smålänningar vad gäller elförbrukning. Nu är det för första gången främst omsorg om vår miljö, framför sparade kronor, som gör att boende i Småland vill minska sin elförbrukning.

SIFO har, på uppdrag av E.ON, under flera år kartlagt svenskarnas attityd till sin elkonsumtion. År 2012 uppgav fortfarande 48 procent av smålänningarna att pengar var det viktigaste argumentet för att minska sin elförbrukning. När frågan ställdes 2013 uppgav för första gången mer än hälften (53 procent) av boende i Småland att miljön var den främsta anledningen att minska elförbrukningen. Endast 38 procent ansåg att pengarna var det viktigaste argumentet.

– Vi ser ett stort trendbrott i attityden till energieffektivisering i Sverige men i Småland är det väldigt tydligt. Vi vill helt enkelt i första hand minska vår elförbrukning för att värna om miljön. Människor vill dra sitt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle, säger Karin Jarl Månsson, VD för E.ON Försäljning Sverige. En liknande beteendeförändring i vardagslivet gjorde svenskarna när vi tog ansvar för sopsortering och återvinning.

Kartläggningen visar också att smålänningarna vill vara energieffektiva och att all el ska göra nytta, men de har svårt att göra någonting åt det. Närmare 75 procent av smålänningarna uppger att de tycker att det är viktigt att ha koll på sin energiförbrukning. Trots det säger sju av tio att de tror sig förbruka el i onödan.

– Energieffektivisering är mycket viktigt i arbetet med att minska vår miljöpåverkan och skapa ett hållbarare samhälle, säger Anna Johansson, enhetschef på Energimyndigheten. Här kan vi även se att tester och energimärkning av produkter på marknaden hjälper hushållen att göra kloka och medvetna val.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av SIFO mellan 9 - 18 januari 2014. Undersökningen, som är riksrepresentativ, bygger på telefonintervjuer med 2000 respondenter i åldern 15 och uppåt med jämn fördelning mellan män och kvinnor.

För mer information om undersökningen kontakta:

Jon Andersson, Senior Research Executive på TNS SIFO

Tel: +46 701 84 20 09 
E-post:
jon.andersson@sifo.se

 

Håkan Gunnarsson, Regionchef, E.ON Sverige AB 


Tel: +46 070 555 98 12 E-post: hakan.gunnarsson@eon.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har knappt 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2012 cirka 39 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.