Lifecap AB

Trenden vänder; framgångsrika idrottsmän och högre chefer skippar coachen och väljer nya vägar.

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 16:22 CEST

Alltfler inser att coaching är en "light modell" som skummar på ytan. Att använda sig av en personlig coach som man träffar någon timme per veckan är en bra start. Nu har coaching blivit tillgängligt för den breda allmänheten. Det ledande skiktet fördjupar sig och tar en ny utmaning för att ytterligare förstärka sina positioner.

Coachen hanterar tankesystemet. Kunden träffar sin coach en timme i veckan, tankemönster kartläggs och tydliggörs. De handlingar som följer på tankarna synliggörs, och kunden tar på sig uppgiften att arbeta med att förändra någonting i sina tankar och/eller handlingar för att därmed förändra sin känsla och det resultat som tankarna/handlingarna genererar.

Det har blivit modernt att ha en coach. Alla mellanchefer med självaktning har en idag. En del ledare och framgångsrika idrottsmän höjer nu ribban. De har haft tillgång till coacher under en längre tid och vill ta sig snäppet högre. De väljer en ny väg och anlitar en caseholder. En caseholder har en bred kunskap, med fördjupning inom något område, och ett väl utvecklat nätverk. Caseholdern har en holistisk syn, det innebär att han eller hon beaktar klientens hela situation och tar hjälp av kompletterande kompetenser när det behövs, men ändå håller i klientens fall.

På Life Cap Centret Lindormsnäs har vi några personer under utbildning till caseholders, och tre som redan är verksamma. Dessa har alla arbetat i ledande positioner i näringslivet, samtliga är både coach- och terapeutiskt utbildade. Dessutom har de olika specialistområden som de är fördjupade i. De tillvaratar också varandras kunskaper samt kompetensen hos ett stort antal specialister som finns i nätverket runt Life CaP Centret när de arbetar med sina kunder.

En caseholder har ett holistiskt synsätt och i den terapeutiska utbildningen som Life CaP Centret kräver ingår bl.a. fördjupade studier om anknytningsteori (d.v.s. om hur det späda barnet knyter an till sin omgivning och om hur störningar här påverkar upp i vuxen ålder). Utvecklings- inlärnings- och systemteori är andra väl utvecklade teorier som caseholdern har studerat och även processat, när han/hon har arbetat sig igenom sin egen uppväxt och historia. För att få arbeta som caseholder för Life CaP Centrets räkning krävs, förutom egen erfarenhet av att leda personal, också gedigna kunskaper on kommunikations och relationsteorier, samt om Antonovskys modell KASAM, Känslan Av ett SAMmanhang.

I en fördjupad process träffar en caseholder sin klient under minst ett längre sammanhängande pass per månad. Första träffen brukar ta en hel dag i anspråk, därefter sker halvdagarsträffar minst en dag per månad och dessemellan sker korrespondens per telefon och mail. Dessutom kan det komma in andra kompetenser, som caseholdern samordnar, och arbeta med kunden mellan träffarna. Caseholdern matchar klientens behov så att rätt kompetens används, och ser till att detta sker vid rätt tid och i rätt miljö. En caseholder kan t.ex. följa med en chef på en affärsresa så att flygtiden utnyttjas effektivt för utvecklande samtal.

För att kunna ta tillvara och orka processa med en caseholder, som även hanterar känslomässiga problem, är det nödvändigt att kunden redan har kommit en bit på väg med sig själv och har en viss självkännedom. Det är till stor nytta om kunden faktiskt har haft en coach en period, innan hon/han övergår till att ha en caseholder. Om du undrar över caseholder-konceptet är du välkommen att kontakta vår programansvarige Jörhan Pienitzka, telefon 08-545959 43, mail jörhan@lifecap.se.

Life CaP Centrets verksamhet är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Har du frågor om relationer och sexualitet, kontakta Gaya Pienitzka, energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, på telefon 08-545959 47 eller gaya@lifecap.se. På Life CaP Centret arbetar ett nätverk av olika kompetenser, vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Elin Thimon

Marknadsavdelningen, Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 40, www.lifecap.se