Arbetslivsinstitutet

Trendspaning: Visst går det att göra något åt sjukskrivningarna!

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 08:40 CET

- Vi har hört många förslag till hur problemet med de ökande sjukskrivningarna ska lösas, men vem tar ansvar för att något sker? Alla väntar sig hela tiden att någon annan ska ta på sig huvudansvaret, säger Arbetslivsinstitutets generaldirektör Inger Ohlsson.

Det råder ingen brist på förslag till åtgärder för att komma till rätta med ohälsan i arbetslivet. Frågan är vem som ska lösa problemet. Även här avlöser förslagen varandra. Medan man väntar ut varandra drabbas socialförsäkringssystemet och samhället av de skenande kostnaderna.

- Som jag ser det är det inte någon enskild aktörs ansvar att bryta utvecklingen utan ansvaret ligger på såväl individ- som organisations- och samhällsnivå. Alla måste känna sig ansvariga, man måste se sig som aktör i stället för någon som ska "tas om hand", säger Inger Ohlsson.

Hon betonar samtidigt att forskningen visar att det finns en uppenbar koppling mellan ohälsa och brister i arbetsmiljö. Även i de fall där ohälsan inte entydigt är ett arbetsmiljöproblem poängterar Inger Ohlsson arbetsplatsens betydelse:

- Arbetsplatsen blir en miljö som drabbas av ohälsan. Därför är det ute på arbetsplatserna som det finns en stor potential att hantera frågan, säger hon.

Under 2003 gjorde Arbetslivsinstitutet en trendanalys av svenskt arbetsliv som ringar in problemen men som också pekar ut tänkbara lösningar. Dessa frågor diskuteras på ett seminarium torsdagen 4 december på Arbetslivsinstitutet, under ledning av Inger Ohlsson.

Professor Casten von Otter, ansvarig för trendanalysen, ska tala om sina tankar kring ett reformprogram för svenskt arbetsliv, professor Staffan Marklund talar under rubriken Arbetsmiljö och arbetsorganisation gör skillnad och professor Göran Brulin pratar om att regionalt ansvar och engagemang gör skillnad. Seminariet avslutas med diskussion under ledning av Inger Ohlsson.

Media är välkomna att bevaka seminariet.

Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171