Borås Stad

Trepartsavtal gör Simonsland till centrum för vetenskap, innovationer och affärer

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 07:59 CET

Nu är Simonsland i hamn! På måndagmorgonen undertecknade Högskolan i Borås, Borås Stad och fastighetsägaren Kanico AB ett avtal om att i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet.

Avtalet fastslår en gemensam ambition hos de tre undertecknarna att utveckla ett sådant centrum i Simonsland. Sjuhäradsbygdens arv inom textil och mode kan där bevaras och utvecklas på ett unikt sätt.

- Simonsland blir genom detta ett nav för de traditioner och framtida aspirationer som ger Borås en sådan unik potential, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Den vetenskapliga verksamhet som Högskolan bedriver bildar utgångspunkten för Simonsland. Den verksamheten har i sin tur en stark och naturlig förankring inom textil, mode och handel, som utmärker Sjuhäradsbygdens näringsliv.

Högskolan hyr genom avtalet 10 640 kvadratmeter lokaler i Simonsland för Textilhögskolans räkning. Borås Stad förbinder sig i avtalet att hyra 15 000 kvadratmeter som i första hand ska användas för Textilmuseet, Espira, Proteko och Marketplace Borås. Kommunen förbinder sig också att hyra 5 000 kvadratmeter tillväxtyta för tillkommande verksamheter.

Fastighetsägaren Kanico åtar sig att exploatera lokalerna för de nämnda ändamålen. Kanico har dessutom intresse av att hyra ut lokaler i Simonsland för till exempel kontor, studior, ateljéer, gym, café och restaurang. Det finns även tankar på bostäder i området, främst studentbostäder.

Ett levande Simonsland betyder också att Knalleland knyts närmare till centrum. I området kommer även Viskan att göras mer tillgänglig som en del av en attraktiv stadsmiljö.

Parterna ska skapa ett särskilt samrådsorgan för att på bästa sätt kunna utveckla Simonsland till detta centrum för vetenskap och innovation. Avtalet löper fram till och med 2033.

Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22.