Länsstyrelsen Västerbotten

Trettio lodjur får fällas

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 15:46 CET

Årets licensjakt efter lodjur börjar den 1 mars. Totalt 30 djur får fällas i Västerbottens tre jaktområden fram till den 15 april. Fällfångst är inte tillåten i år.

Fyra djur får fällas i norra kustlandet, där kommunerna Norsjö, Skellefteå och Robertsfors ingår. Två djur får fällas i södra kustlandet, dvs. kommunerna Vindeln, Vännäs, Umeå, Bjurholm och Nordmaling. I inlandet, dvs. kommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Malå, Lycksele och Åsele, får 24 djur fällas.

Villkor som tidigare

Precis som ifjol ska lodjursjägare anmäla sig till jaktregistret innan jakten. Fällda lodjur ska anmälas inom en timme till Länsstyrelsen. Motorfordon får användas fr.o.m. 1 mars för att på befintliga vägar och skoterleder leta efter spår från lodjur. Själva jakten får dock inte ske från motorfordon. Fällor får inte användas under årets licensjakt.

Ökad tilldelning

Antalet lodjur som får fällas har ökats jämfört med ifjol och tilldelningen är en av de högsta under de senaste tio åren.

- Lodjursbeståndet ska hållas inom den avgränsning som beslutats för arten i länet. Lodjuren är för många och årets jakt ska bidra till att minska deras antal, säger Björn Jonsson, naturvårdschef vid Länsstyrelsen.

Lodjuren inventeras av Länsstyrelsen och samebyarna med hjälp av spårning i snö under januari och februari varje år. Utifrån spårningsresultaten bedömer Länsstyrelsen hur många föryngringar det finns i länet, dvs. hur många lodjurshonor med ungar som hittas. Lodjursstammen har under senare år överstigit den intervall på 18-28 föryngringar som den ska ligga inom.

- Förvaltningen av lodjur har visat sig vara ganska komplicerad, men vi bedömer att lodjursstammen efter årets jakt kommer ner till högst 28 föryngringar, om samtliga 30 djur fälls, säger Björn Jonsson.

Loförekomst styr

Indelningen av jaktområden och jaktkvoter styrs precis som tidigare år av hur lodjursförekomsten är fördelad i Västerbotten.

- Preliminära resultat från årets inventering visar att lodjursstammen kan vara svagare än ifjol, men lodjuren har ökat i kustlandet. Men större delen av föryngringarna finns fortfarande i inlandets södra del, säger Michael Schneider som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

- Vi använder oss av älgförvaltningsområdena för att dela in länet i zoner för lodjursjakten. Men istället för de fem älgområdena använder vi bara tre jaktzoner, eftersom vi slår ihop de tre områdena i inlandet till en stor jaktzon, fortsätter Michael Schneider.

Annan dödlighet

Förutom licensjakt bedrivs även skyddsjakt efter lodjur. Länsstyrelsen har hittills i år beviljat skyddsjakt efter sammanlagt sex lodjur för att minska problemen för rennäringen. Hittills har ett av dessa fällts.

Varje är dödas också ett antal lodjur i trafiken i Västerbotten. I fjol var det totalt två lodjur som blev påkörda, i år har hittills inga påkörningar rapporterats.

Omfördelning av stammen

På sikt ska lodjursstammen i de norra länen minska, medan antalet lodjur ska öka i södra Sverige. Enligt ett riksdagsbeslut från 2001 ska minst 300 föryngringar av lodjur ske i Sverige varje år. Enligt ett nytt riksdagsbeslut från 2009 får dock lodjursstammen minska ner till 250 föryngringar under de närmaste åren. Idag ligger stammen enligt inventeringarna omkring denna nivå på 250 föryngringar.

För mer information se Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

eller kontakta

Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen
michael.schneider@lansstyrelsen.se
Telefon: 090-10 73 19
Mobil: 070-605 29 80

Linda Backlund, rovdjursförvaltare vid Länsstyrelsen
linda.backlund@lansstyrelsen.se
Telefon 090-10 82 61
Mobil 070-623 32 42

Björn Jonsson, naturvårdschef vid Länsstyrelsen
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 090-10 73 34
Mobil: 070-64 74 595


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.