Husstainability AB

Tricorona Climate Partner inleder samarbete med Husstainability för att ge näringslivet ytterligare verktyg att minska sin klimatpåverkan

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 07:32 CET

Idag påbörjas ett unikt samarbete för att hjälpa företag och organisationer att minska sitt avtryck på klimatet och samtidigt öka sin lönsamhet. Det räcker idag inte med att vara ekonomiskt lönsam, företag måste visa hur de tar hänsyn till klimatet.

Vad krävs av oss människor för att inte förstöra planeten vi lever på? Hur kan vi driva framgångsrika affärsverksamheter som samtidigt tar hänsyn till naturen och klimatet?

Som företagare måste man idag ha betydligt mer kunskaper om miljö och klimat än för bara några år sedan. Ofta finns inte detta inom organisationen utan man behöver professionell hjälp utifrån.

– Under längre tid har vi sett behov i att kunna erbjuda inspirerande föreläsningar och workshops som är ”top of the line”. Jag tror och hoppas Husstainability under sina uppdrag lyckas trollbinda våra kunder och framförallt våra kunders ledningar att lyfta klimatfrågan ännu mer och ta den till en ny nivå, säger Christian Patay, vd för Tricorona Climate Partner.

Kunder till Tricorona Climate Partner erbjuds nu utbildning med insikter, träning, kunskap och inspiration om hur de får maximal affärsnytta med minimal klimatpåverkan och hur man tar de första stegen till att ställa om sin verksamhet. Samarbetet innebär att Husstainability kompletterar Tricoronas erbjudande till befintliga kunder. För att kunna leva upp till FN:s hållbarhetsmål och dessutom bli konkurrenskraftiga på en internationell marknad där förtroende och kunskap bygger varumärket måste samarbeten öka mellan olika aktörer.

– Det är ett stort steg för Husstainability att få samarbeta med Tricorona – ett av Sveriges ledande hållbarhets- och klimatkompensationsföretag, dels för att utöka sitt erbjudande inom klimatkompensation, dels att kunna utbilda, träna och inspirera Tricoronas kunder till en omställning som minskar påverkan på vår planet men stärker affärsmodellen. Idag vill alla bli hållbara, men få ledningsgrupper vet hur de ska gå tillväga för att utveckla affärsmodellen eller har tillräcklig motivation för att sätta igång. Detta kan vi nu i detta samarbete erbjuda, säger Erik Huss, vd på Husstainability.

Kontaktpersoner
Christian Patay, vd, Tricorona Climate Partner, christian.patay@tricorona.se, 0739-416106
Erik Huss, vd, Husstainability, erik@husstainability.se, 0725-661570

Tricorona Climate Partner grundades 2006 och är ett privatägt bolag vars affärsidé är att erbjuda företag, organisationer och till viss del även privatpersoner tjänster inom klimatområdet samt heltäckande klimatstrategier. Detta betyder beräkningsuppdrag av de klimatpåverkande utsläppen, handlingsplan för att reducera dessa, klimatkompensation och avslutningsvis kommunikation kring de initiativ som tagits inom området. Tyngdpunkten i verksamheten ligger i att leverera klimatkompensation. Läs mer på www.tricorona.se

Husstainability grundades 2016 och hjälper företag och organisationer i omställningen till en mer ansvarsfull verksamhet, anpassad efter planetens gränser. Genom utbildningar, workshops, inspirationsföreläsningar och rådgivning ökar företag sin kunskap om klimatfrågan och minskar sin negativa påverkan på planeten. Vinsten blir ett starkare varumärke, högre förtroende på marknaden och mer motiverade medarbetare. Läs mer på www.husstainability.se