Tricorona AB

Tricorona först med att utveckla CDM-projekt i Senegal

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:47 CET

Tricorona, Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), och ecosur afrique är stolta att meddela registreringen av det första Senegalesiska projektet under Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism* (CDM). Projektet i fråga är ett biomassaprojekt som innebär stora energieffektiviseringar för sockerfarmen CSS i norra Senegal och det är ett av flera projekt som Tricorona är engagerade i Afrika. Projektet möjliggör att restprodukter från sockerrörsodling används som bränsle istället för fossila bränslen för att driva produktionen, och att den el som blir över kan sedan säljas in i det nationella elnätet. Projektet kommer att innebära koldioxidbesparingar på 262 000 ton under en sjuårsperiod.

– Vi är mycket stolta över att vara det första Senegalesiska företaget som drar nytta av de klimatinvesteringar som CDM-systemet möjliggör, säger André Froissard, General Manager på CSS. Denna framgång innebär att vi kan fortsätta satsa på miljöteknik. Vår insats i detta projekt är ett konkret steg för att minska de globala klimatförändringarna. Vi vill även dela denna framgång med våra partners och de senegalesiska myndigheterna som har varit ett stort stöd från första början och under denna två år långa process.

Svenska Tricorona är världsledande på att utveckla och investera i klimatprojekt enligt CDM.

– Vi är mycket glada över detta projekt säger Per Egstam, vd på Tricorona Climate Partner. Afrika och framförallt Senegal som LDC-land (Least Developed Countries) är mycket efterfrågad som region, när våra kunder vill klimatkompensera för sina utsläpp. Vi arbetar hårt för att fortsätta utveckla nya projekt i dessa länder och det är med glädje vi snabbt kan se hur positivt det påverkar regionen och möjliggör nya arbetstillfällen samtidigt som det bidrar till hållbar utveckling.

Tricorona har i projektet samarbetat med ecosur afrique.

- Senegal är det andra landet i Afrika där vi på ecosur afrique har registerat CDM-projekt, säger Fabrice Le Saché, ordförande och VD för ecosur afrique. Vi lägger nu stort fokus på att följa upp detta projekt med fler i regionen.

* CDM-systemet är ett regelverk framtaget under Kyoto Protokollet för utveckling av koldioxidreduktioner i utvecklingsländer. Alla projekt som igår i systemet är noggrant granskade och övervakade av UNFCCC för produktion av fastställda utsläppsminskningar.


För mer information kontakta:
Per Egstam, VD Tricorona Climate Partner, tel:  +46 (0)8 506 88 559  +46 (0)8 506 88 559
Aurélie Lepage,  Chief Operating Officer ecosur afrique, a.lepage@ecosurafrique.com
Abdoulaye Diouf, Responsable QHSE (SCC Senegal),  abdiouf.qualite@css.sn

Tricoronas verksamhet omfattar utveckling av koldioxidreducerande projekt i utvecklingsländer, investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, samt tjänster till företag som önskar reducera sin klimatpåverkan.