Tricorona AB

Tricorona förvärvar Svensk Kraftmäkling AB

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 14:08 CEST

Tricorona Mineral AB har beslutat att påkalla en option att förvärva samtliga aktier i mäklarbolaget Svensk Kraftmäkling AB, SKM.

Den nordiska kraftmarknaden har utvecklats starkt sedan starten i mitten på 90-talet. Idag omsätts elkraft till en volym som är cirka 8 gånger större än den fysiskt konsumerade volymen. Svensk Kraftmäkling är det enda svenska mäklarhuset i elmarknaden. Bolaget har med en marknadsandel på 20-25 procent varit en ledande mäklare sedan marknaden startade. SKM svarar tillsammans med två andra mäklarhus för cirka 75 procent av den mäklade elvolymen. Totalt finns det åtta aktiva mäklare inom den nordiska kraftmarknaden.

SKM:s affärsidé är att vara en av de ledande mäklarna av el i den avreglerade nordiska kraftmarknaden. Bolaget har dessutom planer på att uppnå motsvarande position i de kommande marknaderna för väderderivat, elcertifikat och utsläppsrättigheter för t. ex. koldioxid. Utvecklingen för väderderivat har inte visat samma snabba utveckling som den för kraft men marknaden för elcertifikat och utsläppsrättigheter däremot förväntas uppvisa en stark tillväxt och betydande marknadspotential i framtiden.

SKM leds av verkställande direktör Niels von Zweigbergk som tillsammans med åtta andra mäklare och anställda har en lång erfarenhet av kraftmarknaden och andra finansiella marknader.

Svensk Kraftmäkling omsatte under 2002 cirka 23 mkr. Bolaget uppvisar första halvåret 2003 en vinst på cirka 3 mkr. Förvärvet finansieras genom en riktad emission om 5,3 miljoner aktier i Tricorona Mineral samt en kontantdel. Avsikten är att verksamheten skall fortsätta med samma inriktning som tidigare även inom Tricoronakoncernen. Förvärvet kommer att påverka resultatet för Tricorona positivt redan för innevarande år.

Samlande affärsidé för Metallvärden-Gruppen
Den gemensamma affärsidén för de nyligen förvärvade Metallvärden AB, Svenska Metall Börsen AB och Svensk Kraftmäkling AB är att erbjuda metallurgisk och annan industri i norra Europa service i form av ett stort urval av råvaror, främst sekundära, samt råvaruprissäkringar och liknande tjänster. Planer finns på ytterligare förvärv som kan komplettera affärsområdet Metallvärden-Gruppen.

Avstämningsdag för emission av konvertibelt förlagslån
Den tidigare annonserade företrädesemissionen av konvertibla förlagslån kommer att ha avstämningsdag den 5 augusti och teckning kommer att ske mellan den 11 och 22 augusti 2003. Prospekt beräknas kunna distribueras i början på augusti.

Uppsala den 11 juli 2003
Styrelsen i Tricorona Mineral AB

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24, vice verkställande direktör Björn Grufman, telefon 08-545 426 30 eller SKM:s verkställande direktör Niels von Zweigbergk, telefon 08-506 885 51.