Tricorona AB

Tricorona Mineral bedömer positivt resultat andra halvåret

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 10:34 CEST

Emission av konvertibelt förlagslån tecknades till 15,2 mkr.
Emissionen innebär att tidigare beskrivna förvärv av Metallvärden, Svenska Metall Börsen och Svensk Kraftmäkling nu kan fullföljas.
Tricoronas resultat efter finansnetto bedöms bli positivt för andra halvåret 2003.
EMISSION AV KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN

Under augusti genomfördes en emission av konvertibla förlagslån med företräde för Tricoronas aktieägare. Totalt tecknades konvertibler för 15,2 mkr. Antalet aktier i Tricorona Mineral kommer efter registrering att uppgå till 26,6 miljoner stycken. Vid full konvertering blir antalet aktier 33 003 953 stycken.

De nyligen genomförda förvärven av rörelsen i M. V. Metallvärden AB, 91 procent av Svenska Metall Börsen AB och hela bolaget Svensk Kraftmäkling AB innebär att Tricorona Minerals resultat efter finansnetto bedöms bli positivt för andra halvåret 2003.

Stockholm den 11 september 2003.
Styrelsen i Tricorona Mineral AB

För ytterligare information kontakta verkställande verkställande direktör Björn Grufman, telefon 08-545 426 30, 0706-367615 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart, telefon 08-463 33 61.