Tricorona AB

Tricorona Mineral (publ) skapar förutsättningar för ökad handel i aktien

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 12:45 CET

Tricorona AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin
aktie som är noterad på Stockholmsbörsen O-lista.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka
aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och
minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet ligger inom
ramen för Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter och påbörjas
från och med den 15 december 2003.

Stockholm 2003 12 12
Tricorona Mineral AB (publ)

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Björn Grufman, VD, tel. 08-545 426 30
Björn Garat, Remium Securities, tel. 08-454 32 00