Tricorona AB

Tricorona Mineral tecknar samarbetsavtal med Greeni Oy för utveckling av Tankstället

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:14 CET

Tricorona förvärvade i slutet av år 2002 rättigheterna till ett koncept
för modulbyggda ovanjordsstationer för bensinförsäljning. Konceptet har
fått namnet Tankstället och avsikten har varit att etablera en
distributionskedja för lågprisbensin.

Med syfte att genomföra dessa planer har Tricorona tecknat ett
samarbetsavtal med Greeni Oy, Finland. Avtalet innebär att Greeni i ett
första steg förvärvar 25 % av aktierna i Tankstället Sweden AB för 2
mkr. I nästa steg tecknar Greeni en nyemission av aktier i Tankstället
och blir därmed 70 %-ig ägare till Tankstället Sweden AB. Tricorona
kommer att bibehålla resterande 30 %.

Avtalet med Greeni baseras på en värdering av Tankstället Sweden AB om
cirka 10 mkr. Greeni har även erhållit en option att om tidigast två år
förvärva Tricoronas resterande andel till ett marknadsmässigt pris.

Samarbetet innebär att Tricoronas planer på att etablera en
distributionskedja för lågprisbensin på den svenska marknaden nu kommer
att förverkligas. Uppbyggnaden kommer att finansieras av Greeni.

Greeni Oy startade sin verksamhet 1996 och har på kort tid byggt upp en
distributionskedja för lågprisbensin omfattande över 240 stationer över
hela Finland.

Stockholm den 15 december 2003
TRICORONA MINERAL AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
· Paul Hammergren, vVD Tricorona Mineral samt VD Tankstället
Sweden AB, 018-15 64 24, 070-673 32 89
· Lars Ransgart, Styr. ordf. Tricorona Mineral, 08-463 33 61,
070-729 43 39
· Kim Wiio, CFO Greeni Oy, + 358 44 5678964