Tricorona AB

Tricorona och Sustainia i nytt partnerskap för klimatet

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:25 CEST

Sustainia, ett ledande konsultföretag inom hållbarhetsfrågor, och Tricorona, ett världsledande företag inom klimatkompensering, meddelar att de har ingått ett partnerskap för att gemensamt erbjuda paketerade klimattjänster till sina svenska och globala kunder.

"Vår kärnverksamhet är att hjälpa våra kunder sköta hållbarhetsfrågor utifrån ett strategiskt perspektiv", säger Inga Birath von Sydow, "och miljö- och i synnerhet klimatfrågor ingår som en väsentlig del av helheten. Genom detta samarbete med Tricorona kan vi nu erbjuda våra kunder ännu mer omfattande lösningar inom klimatområdet, inklusive klimatrevisioner, klimatstrategier och klimatkompensering."

Klimatrevisioner sköts enligt internationella standarder och klimatstrategin syftar till att minska kundens utsläpp. Klimatkompensering av de utsläpp som finns kvar sker med FN-godkända projekt inom förnybar energiproduktion inom ramarna för Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism (CDM). Eftersom projekten baseras på att bygga ut förnybar energiproduktion, bidrar kompenseringen dessutom till att minska det globala fossilberoendet på längre sikt.

"Klimatkompensation måste vara en del av en omfattande klimatstrategi, som i första hand syftar till att minska de egna utsläppen, och genom vårt partnerskap med Sustainia kan vi erbjuda just sådana konsulttjänster till en stor kundkrets", säger Per Egstam, ansvarig klimattjänster inom Tricorona. "I och med att alla våra klimatprojekt ingår i FN-systemet som har byggts upp runt Kyotoprotokollet, håller de en hög kvalitet och uppfyller dessutom Energimyndighetens riktlinjer för klimatkompensering."

För mer information, kontakta Per Egstam, Tricorona, på 08-506 88 559 eller Inga Birath von Sydow, Sustainia, på 08-442 97 90.