Tricorona AB

Tricorona vald som ICA:s klimatkompenseringspartner

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 15:21 CEST

Tricorona, ledande inom klimatneutralisering, annonserade idag att man tecknat avtal med ICA om att klimatneutralisera samtliga deras flygresor från och med 2008 med utsläppsminskningar från FN-godkända Gold Standard koldioxidminskningsprojekt.

Projekten som används för klimatneutraliseringen handlar om att bygga ut förnybar energiproduktion, exempelvis med vindkraft eller biomassa. Gold Standard-certifieringen ser till att projekten har hög miljönytta samt bidrar till att stödja hållbar utveckling på lokal nivå inom värdlandet. Projekten ingår dessutom i Kyotoprotokollets "Clean Development Mechanism", vilket innebär att de uppfyller Energimyndighetens krav för klimatkompensering, samt att de granskas av oberoende kontrollorgan för att säkerställa de faktiskt uppnådda utsläppsminskningarna.

"Det är viktigt för klimatet är att vi alla minskar våra klimatpåverkande utsläpp, och planerar vårt resande för att minimera klimatpåverkan" säger Per Egstam på Tricorona Climate Partner. "Man har emellertid också ett ansvar att ta hand om de utsläpp som trots allt skapas, och vi kan beräkna klimatpåverkan på ett trovärdigt sätt och även kompensera med bästa tillgängliga projekt av Gold Standard kvalitet. Vårt kvalitetsarbete, som medfört att vi nyligen listats som bäst i världen, garanterar att ICA får en trovärdig lösning."


För mer information om Tricorona Climate Partner kontakta:

Per Egstam, verkställande direktör, telefon 08-506 88 559.