Trimera AB

Trimera: Renodling av verksamhet i dotterbolag

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:49 CET

 

Styrelsen i Trimera AB (publ) har efter utvärdering av verksamheten i dotterbolaget Roxi Stenhus AB funnit det lämpligt att renodla dotterbolagets affärsmodell. Renodlingen av verksamheten består huvudsakligen av ökat fokus på uppbyggnad av ett nätverk av externa fristående återförsäljare med bred geografisk spridning i Sverige. Som en följd av denna satsning kommer dotterbolagets interna säljorganisation att avvecklas.

Vidare har styrelsen i Trimera AB (publ) beslutat att avveckla den interna byggorganisationen för att framöver uteslutande arbeta med externa underentreprenörer, vilket främjar och förenklar geografisk breddning av Roxi Stenhus AB:s leveranser av energigodkända stenhusserier. I samband med den ovannämnda avvecklingen lämnar Lars Bohlin sitt uppdrag som produktionsansvarig i Roxi Stenhus AB samt sitt styrelseuppdrag i Trimera AB (publ). Övrig personal inom produktionsdelen sägs upp.

Lars Bohlin kommer genom eget nystartat bolag slutföra Roxi Stenhus AB:s pågående husproduktion samt förvärvar befintlig produktionsutrustning. Samtliga nyssnämnda transaktioner sker på marknadsmässiga villkor. Priset är ännu inte slutförhandlat men styrelsen i Trimera AB (publ) bedömer att de planerade transaktionerna med Lars Bohlin är av icke väsentligt betydelse för Trimera-koncernen och därmed inte förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma.

Styrelsen i Trimera AB (publ) ser huvudsakligen följande fördelar med omstruktureringen:

* Reducerad kostnadsexponering med ca 4 Mkr per år.
* Tydligare fokus på Roxi Stenhus AB:s styrka som konstruktörer av energicertifierade stenhus.
* Geografisk marknadsbreddning underlättas, vilken tidigare har begränsats av Roxi Stenhus AB:s struktur.

VD Lars Israelsson kommenterar:
"Omstruktureringen av Roxi Stenhus AB:s verksamhet lägger grunden för en långsiktig utveckling av bolagets unika stenhuskoncept och utgör enligt min bedömning en god grund för breddad geografisk närvaro på den svenska husmarknaden."

VD, Trimera AB (publ) och Roxi Stenhus AB

För ytterligare information kontakta:
Lars Israelsson
VD, Trimera AB (publ)
Telefon: 0410-71 45 00
E-post: lars.israelsson@trimera.se