Meet In Grid, fd RAU

Trine Juul Røttig till Rektorsakademien UtvecklingPressmeddelande   •   Okt 04, 2012 15:23 CEST

RAU - Rektorsakademien Utveckling, kan i dag stolt presentera en ny medarbetare som kommer att ansvara för SETT:s utveckling i Danmark. Den nya medarbetaren heter Trine Juul Røttig. Trine är skolutvecklingsvisionär och kommer från Köpenhamnsområdet.

”Det är väldigt spännande att jobba med Trine. Hon har väldigt djup kunskap och erfarenhet när det kommer till skolutveckling och särskilt kring vad som händer i Danmark”, säger Fredrik Svensson grundare Rektorsakademien Utveckling.

Trine är stationerad i Danmark och kommer samtidigt arbeta tätt ihop med teamet för mötesplatsen SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation), och i synnerhet då med Rektorsakademien Utveckling som har helhetsansvaret för konferensens innehåll.

”Jeg brænder for lærere og lederes læreprocesser i forhold til innovativ skoletænkning - der vil jeg være bedst”, säger Trine Juul Røttig


Mer om Trines bakgrund:

Trine jobbar förutom med RAU också som process- och utvecklingskonsult med
skol- och ledarutveckling i Rødovre Kommun utanför København. Bland annat fungerar hon som projektledare, lärar- och ledarcoach på ”FUEL ” som är Rødovres utvecklingsprojekt för alla lärare som jobbar i de äldre årskurserna. Det speciella med ”FUEL” är att det bedrivs ur ett fullt utbyggt delaktighetsperspektiv där lärarna själva stimuleras att komma fram med vad som bör utvecklas när det gäller elevernas lärmiljö, relationsskapande och motivation för lärande.

Mer om RAU

RAU står för Rektorsakademien Utveckling och vår mission är att i grunden modernisera svensk skola till att gå hand i hand med den globala samhällsutvecklingen.

Rektorsakademien Utveckling bedriver utvecklingsprojekt, ledarutveckling, kreativitetsutveckling, omvärldsbevakning och opinionsbildning inom ramen för svensk skola, arbetsliv och framtid. Vår idé är att bidra till att skolor och företag utvecklas i samklang samhällsutvecklingen och vår samtid.

Mer om SETT

SETT är Skandinaviens största mässa och konferens inom området för det innovativa och moderna lärandet. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation" och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor mot högre måluppfyllelse. Till SETT2012 kom ca 4500 personer från 3 länder och 193 kommuner.