Trio AB

Trio får FSB-order på kapacitetsutökning för cirka 1,4 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 11:56 CEST

Telefonbanken får en allt större betydelse för FöreningsSparbanken. Nu utökar banken kapaciteten för tjänsten som bygger på Trios Televoice-plattform för självbetjäning, personlig service och samtalsinspelning.

Det nära samarbetet mellan Trio och FöreningsSparbanken sträcker sig ända tillbaka till 1982. Långsiktigheten i relationen har möjliggjort utvecklingen av avancerad funktionalitet samtidigt som driftsäkerheten varit mycket hög.

”Telefonbanken får en alltmer central funktion inom FSB-koncernen, då är det en trygghet att ha väletablerade former både för utvecklingen av produkten och för vårt samarbete i stort”, säger Stefan Göthberg, strategiskt ansvarig för bankens Contact Centerteknik.För ytterligare information kontakta:
Michael Stubbing, divisionschef Trio Enterprise, tel. +46 (0)8 457 30 35
Anders Leideman, VD Trio AB, tel. +46 (0)8 457 30 18


Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio PresentOffice, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Televoice. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contact centers, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com