Trio AB

Trio och ID Connect as tecknar avtal

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2003 13:42 CET

Trio i Norge har tecknat partneravtal med Ericssons distributör i Norge, ID
Connect as. Avtalet innebär att ID Connect blir certifierad Trio-partner
med ett komplett ansvar för Trio Present Office gentemot slutkund med
försäljning, installation, utbildning och support.

Trio PresentOffice är marknadens mest kompletta system för samtals- och
meddelandehantering. Det integrerar fast telefoni med mobiltelefoni,
IP-telefoni, talsvar och e-post. Trio PresentOffice erbjuder en global
nåbarhet och ökar därför både servicegraden utåt mot kunderna och den
interna effektiviteten i företag.

ID Connect säljer kommunikationslösningar, med särskilt fokus på växel- och
telefonilösningar för företagsmarknaden. De tar tillvara traditionella
lösningar för tal samtidigt som de fokuserar starkt på applikationer och
mobilitet. ID Connect är exklusiv distributör till Ericsson avseende
företagskommunikation samt är certifierad som servicepartner och avancerad
säljpartner. ID Connect är dotterbolag till ID Gruppen as, som fokuserar på
systemintegration, datakommunikation, internet, ASP konsult- och
drifttjänster samt telefoni- och mobilkommunikation.

"Det är en fördel för oss att ha Trios produkter som en del av vår portfölj
inom informations- och kommunikationsteknologiska lösningar. Speciellt
intressant är Trios integration med mobila lösningar. Vi ser fram emot ett
gott samarbete med Trio", säger Trond Bergersen, vicekoncernchef för
ID-Gruppen.

"Med ID-Connect som partner har Trio möjlighet att nå ett stort antal nya
kunder som har behov av att öka effektiviteten och kundservicen i företag",
säger Sverker Hannervall, VD för Trio.

För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23
Trond Bergersen, vicekoncernchef ID Gruppen AS, telefon +47 4500 2700


Om Trio
Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för
samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och
förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till
främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande
nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och
Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter
inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast
till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan
även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division
erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och
avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som
innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och
taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer
information finns på: www.trio.com

Om ID Gruppen
ID Gruppen as är en aktör på den Norska IKT marknaden. Koncernen omsätter
ca. 300 MNOK.
ID har ca 100 anställda med kontor i Oslo, Bergen och Stavanger.
ID Gruppen as, med tre helägda dotterbolag, ID Comnet as, ID Connect as
och ID Ecom as, är en service koncern med fokus på datakommunikation,
systemintegration, internet, ASP och tal och telefonilösningar,
mobilkommunikation och konsulttjänster. Mer information finns på:
www.idgruppen.no