Trio AB

Trio och Telepo samarbetar kring integration av fast och mobil telefoni

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:50 CEST

Trio och Telepo har inlett ett strategiskt samarbete kring integration av fast och mobil telefoni. Lösningen presenteras för första gången på IP-telefonidagarna den 6 april i Stockholm.

Trio och Telepo kommer att lansera en gemensam lösning där kundernas mobiltelefoner i realtid kan integreras helt i Trios telefonistklient. Lösningen bygger på Telepo Business Communication Server som gör att företag och organisationer kan integrera – och även helt ersätta – traditionell fast telefoni med mobiltelefoni och IP-baserade lösningar. CygateMåldata har också deltagit i utvecklingsarbetet.

Trios telefonisystem har redan en stark position på marknaden, bland annat genom sitt operatörsoberoende, det användarvänliga gränssnittet och den avancerade funktionaliteten för databassökningar. I och med att den mobila närvarohanteringen nu förbättras, kompletteras lösningen med ännu en viktig funktion.

“Att förbättra integrationen mellan fast och mobil telefoni i vår lösning är centralt eftersom fördelarna för våra kunder är så påtagliga”, säger Michael Stubbing, divisionschef Trio Enterprise Division. “Med vår gemensamma lösning kan kunderna i realtid övervaka mobiltelefonernas status och göra vidarekopplingar och hänvisningar.”

Alla ändringar som görs registreras i Trio-systemet och är sedan tillgängliga i telefonistklienten, till exempel statusinformation som möte, tyst, med mera. Informationen kan också användas för att göra bokningar i kalendersystemet.

Enligt Lars-Michaël Paqvalén, vd och grundare av Telepo, är samarbetet strategiskt viktigt och Trios och Telepos produkter kompletterar varandra väl.

”Det här är en stor möjlighet för Telepo att fortsätta att stärka våra egna lösningar genom integration med ledande affärstillämpningar.”


För ytterligare information, kontakta:
Michael Stubbing, divisionschef Trio Enterprise Division, 08-457 3035
Lars-Michaël Paqvalén, vd Telepo, 08-5065 2702 eller micke@telepo.com
Mikael Westmark, Westmark Information, 08-611 73 55 eller mikael@westmark.se

För att boka in ett möte under IP-telefonidagarna, kontakta:
Jörgen Björkner, CTO, grundare av Telepo och tidigare grundare och styrelseordförande för SIP Forum,
08-5065 2701 eller jorgen@telepo.com.Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division.
Mobile Office Division tillhandahåller produkter som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Produkterna abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer.
Enterprise Division erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio Present, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Agent. Integrerad telefoni innebär att fast, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla contact center, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden, huvudsakligen till stora och medelstora företag.
Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com

Telepo är ett snabbväxande svenskt programvaruföretag som erbjuder effektiva kommunikationslösningar för stora och medelstora företag och tjänsteleverantörer. Telepo Business Communication Server integrerar mobila, fasta och IP-baserade kommunikationsnät, vilket gör att samma tjänster kan användas oavsett vilket nät eller vilken enhet man har. Telepos lösningar gör att organisationer snabbt kan få kontroll över sina kommunikationskostnader och göra stora besparingar. Investeringskalkylen är cirka 6-9 månader och lösningen kräver inga ändrade användarvanor. Bland Telepos kunder och partner finns flera FORTUNE 500-företag, till exempel Nokia, Cisco, IBM, Symbian, Getronics, Cygate och Fujitsu.
Mer information finns på www.telepo.com