Trio AB

Trio tecknar avtal med Vodafone-bolag om 7,5 Mkr avseende mobila kontorslösningar

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 00:00 CEST

Trio tecknar ytterligare en order med ett Vodafone-bolag vilket samtidigt är ett genombrott för Trios lösningar utanför Europa. Ordern innebär att Vodafones tjänst för det mobila kontoret kompletteras med Trio Network Attendant, en kvalificerad telefonistarbetsplats, vidarekopplingsfunktioner och meddelandehantering. Avtalet ligger i linje med Trios strategi att fokusera på mogna marknader med hög penetration inom mobiltelefoni.

Vodafone-bolaget kommer att köpa produkten Trio Network Attendant vilken är klar för lansering senare i år efter inledande tester och kundinstallationer. Trio Network Attendant är en avancerad lösning för mobiloperatörer som bygger på Trios beprövade system för integrerad telefoni, samtals- och meddelandehantering, Trio PresentOffice. Systemet installeras i mobiloperatörers nät och erbjuds företagskunder som en tjänst. Trio Network Attendant är en del av Trio Mobile Office.

Trio Network Attendant ger Vodafone möjligheten att erbjuda sina kunder den fasta telefonins viktigaste fördelar i renodlade mobila miljöer. Alla användare kan därmed röra sig fritt och ändå vara nåbara som om de satt vid en fast växeltelefon på kontoret, även om de arbetar hemma eller är på resa. Det ökar både kundservicen och den interna effektiviteten i företag.

"Trios mobila kontorslösningar för mobiloperatörer är ett starkt erbjudande till företagsmarknaden. Detta är vår andra affär med ett Vodafone-bolag vilket vi ser som ett kvitto på vår framgång och vi märker ett stort intresse för våra lösningar", säger Sverker Hannervall, VD för Trio.

För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23


--------------------------------------------------------------------------------

Om Trio

Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem som flexibla call och contact center, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com