Trio AB

Trio tecknar avtal om 1,5 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 14:27 CEST

Jämtlands Läns Landsting och sju jämtländska kommuner tecknar avtal avseende mer än 6 000 anknytningar där Trio PresentOffice är en viktig del i lösningen. Ordervärdet är totalt 1,5 miljoner kronor.

Avtalet innebär att kommunikationen i landstinget och kommunerna integreras i Telias Planet 1 000 som är ett företagsinternt nät. Totalt finns det 24 Meridian-växlar på olika platser i länet som servar över 6 000 digitala och analoga anknytningar. I lösningen finns också totalt 26 telefonister anslutna.

De mobila användarna integreras till lösningen med Mobile Extensions, en funktion i Trio PresentOffice, vilket gör det möjligt för telefonisterna att hantera det mobila samtalet i stort sett som om det var en vanlig anknytning i växellösningen. Den mobila användaren får tillgång till telefonisttjänsterna och kan på ett enkelt sätt nyttja funktionerna i växellösningen i Trio PresentOffice.

" Med integrationen mellan fast och mobil telefoni kan landstinget och kommunerna i Jämtlands län nyttja fördelarna i lösningen på ett mycket effektivt sätt som gynnar såväl de anställda som länets invånare", säger Sverker Hannervall, VD för Trio.

För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23


Om Trio
Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com