Trio AB

Trio tecknar order med Telenor Mobil om ca 1,9 Mkr för utökad funktionalitet av Trio Mobile Office

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 08:56 CEST

Trio har tecknat en order på ca 1,9 Mkr om utökad funktionalitet av ProffNett, Telenor Mobils lösning för mobila kontor på den norska företagsmarknaden. Ordern baseras på Trio Mobile Office, ett koncept för mobiloperatörer som gör det möjligt för kunderna helt eller delvis gå från fast till mobil telefoni.

ProffNett är central i Telenor Mobils portfölj av mervärdestjänster till sina företagskunder. Ordern innebär att Telenor Mobil bygger ut kapaciteten i nätet ytterligare för att hantera det ökande antalet kunder.

" Trio har idag erhållit ytterligare en order avseende utökad funktionalitet vilket är ett resultat av de satsningar som Telenor Mobil gör inom området för mobila kontorslösningar ", säger Sverker Hannervall, VD för Trio.

Trio Mobile Office erbjuder en övergång från fast till mobil telefoni, antingen direkt eller successivt. Trio Mobile Office abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och installeras av Trio som nyckelfärdiga lösningar i operatörernas nät.


För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23


Om Trio
Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com