Trio AB

Trio tecknar order om ca 2 MSEK med FöreningsSparbanken

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:42 CET

Ordern innebär att FöreningsSparbanken utökar sin kapacitet för
FöreningsSparbanken via Telefon 0771-22 11 22. Ordern baseras på Trios
plattform TeleVoice och omfattar system för självbetjäning och personlig
service. Ordern omfattar också ett testsystem för att utvärdera röststyrda
självbetjäningstjänster.

"Vi utökar kapaciteten för att möta våra kunders ökade efterfrågan avseende
både självbetjäningstjänster och personlig service. Vi har idag över 2
miljoner kunder som är anslutna till tjänsten Banken via Telefon. Varje år
hanteras över 60 miljoner samtal via vår talsvarstjänst för självbetjäning
och personlig service. Systemet gör att våra kunder spar tid och erbjuds
flexibilitet i hantering av bankärenden dygnet runt", säger Stefan Göthberg
på FöreningsSparbanken.

"Vi på Trio gläds med FöreningsSparbanken åt de framgångar de har haft med
att erbjuda sina kunder avancerade banktjänster via telefon. Trios order är
ett direkt resultat av dessa framgångar", säger Sverker Hannervall, VD för
Trio.

TeleVoice CTI-server utvecklas inom Trio:s produktområde Objecta TeleVoice.
Över 600 installationer har tidigare gjorts av system baserade på
plattformen TeleVoice och kunderna utgörs främst av stora, svenska företag
och organisationer.

För ytterligare information kontakta:
Sverker Hannervall, VD, telefon 0730-66 88 23


Om Trio
Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för
samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och
förbättras kundservicen. Ca 2 000 system har levererats i Norden till
främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande
nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och
Danmark inom två divisioner. Trio Mobile Office Division erbjuder produkter
inom Trio Mobile Office som innefattar en fullständig övergång från fast
till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan
även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Trio Enterprise Division
erbjuder Trio PresentOffice som innefattar integrerad telefoni och
avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som
innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och
taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer
information finns på: www.trio.com