Trio AB

Trios ledning tecknar aktier i bolaget

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:25 CET

Ledande befattningshavare i Trio AB har nyttjat 708 144 personaloptioner ur program 2003-2005 och tecknat 797 370 aktier i bolaget. Ledningsgruppens sammanlagda aktieinnehav i Trio AB efter transaktionen uppgår till 812 370 aktier, motsvarande 0,8 procent av röster och kapital.


För ytterligare information kontakta:
Casper Seifert, CFO, 08-457 3060


Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio PresentOffice, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Televoice. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contactcenter, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com