ChronTech Pharma AB

Tripep AB genomför riktad nyemission om 3 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 13:40 CEST


Styrelsen i Tripep AB har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av 6 000 000 aktier till kursen 0,50 SEK per aktie, varigenom bolaget tillförs 3 MSEK.

Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna och har tecknats av nya investerare och befintliga aktieägare. Emissionslikviden ska användas som rörelsekapital.

Nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget till 29 575 314.

För ytterligare information, vänligen kontakt:

Anders Vahlne, VD och forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer information, se
www.tripep.se