ChronTech Pharma AB

Tripep AB (publ) - delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:30 CEST

- Resultat efter skatt -19,2 (-17,2) MSEK. Forsknings- och
utvecklingskostnader 9,5 (9,5) MSEK. Bolaget saknar nettoomsättning.
Resultat per aktie -1,54 (-1,30) SEK.
· Tripeps nya bromsmedicin mot HIV, alfaHGA har nu genomgått de
säkerhets- och toxikologiska undersökningar som krävs för inlämnande av
ansökan för att få utföra fas I/II kliniska studier på människa.
· Formuleringsarbetet, det vill säga att göra tabletter/ampuller av
alfaHGA-pulver har upphandlats av det Malmö-baserade företaget Galenica
AB.
· Avtal har skrivits med CRO-bolaget Stricent AB för konsulttjänster för
framtagande av ansökningspaketet till de regulatoriska myndigheterna i
Thailand inför den planerade fas I/II-studien på HIV-infekterade
patienter samt för monitorering av studien.
· I samarbete med sin finansiella rådgivare, den irländska
fondkommissionären NCB, har Tripep beslutat att genomföra ett private
placement som tillför Tripep 21,25 MSEK
exklusive emissionskostnader. Transaktionen genomförs som en nyemission
av 1,4 miljoner aktier och försäljning av 1,1 miljoner återköpta aktier.
Aktierna säljs till ett pris av 8,50 kr per aktie, vilket motsvarar den
genomsnittliga börskursen i Tripep under veckan som föregick beslutet.
· Styrelsen har beslutat att för närvarande inte parallellnotera Bolaget
på Londonbörsens AIM-lista.

För ytterligare information kontakta
Anders Vahlne, VD, Forskningschef
Telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28
e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se

Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och
kommersialiserar läkemedelskandidater
baserade på patenterade teknologier:
· klinisk utveckling av en bromsmedicin mot HIV,
· preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska och
profylaktiska vacciner mot
HIV och Hepatit C,
· teknologiplattformerna RASTM och Ribacine, samt
· ett generellt vaccin mot influensa A virus genom delägande i VLP
Biotech Inc.
För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se_
Tripep AB (publ.) Hälsovägen 7 S-141 57 HUDDINGE Tel: 08-449 84 80
Org.nr: 556541-1898