ChronTech Pharma AB

Tripep AB (publ) utser Remium Securities till likviditetsgarant

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 08:47 CEST

Tripep AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin
aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Syftet är att främja likviditeten i aktien inom ramen för
Stockholmsbörsens system med likviditetsgaranter.

Åtagandet påbörjas från och med den 15 oktober 2004.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Vahlne, VD och Forskningschef
telefon: 08-5858 1313, mobil: 0709-28 05 28
E-mail: anders.vahlne@labmed.ki.se
eller
Björn Garat, Remium Securities
telefon 08-454 32 91

Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och
kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade
teknologier:

- klinisk utveckling av en bromsmedicin mot HIV,
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska
och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C,
- teknologiplattformerna RAS™ och Ribacine, samt
- ett generellt vaccin mot influensa A virus genom delägande i
VLP Biotech Inc.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets
hemsida www.tripep.se