ChronTech Pharma AB

Tripep AB utökar nyemissionen och tar in ytterligare 2 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 14:01 CEST

Styrelsen i Tripep AB har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att
resa ytterligare 2 MSEK genom nyemission av 4.000.000 aktier till kursen 0,50
SEK per aktie.

Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för aktieägarna och har tecknats av
befintliga aktieägare. Emissionslikviden ska användas som rörelsekapital.

Nyemissionen av 4.000.000 aktier ökar antalet aktier i bolaget till 33.575.314.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om Tripep
Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras
patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande
forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit
C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad
på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer
information, se www.tripep.se