ChronTech Pharma AB

Tripep erhåller godkännande för att utöka ChronVac-C®- studie med en ytterligare vaccination

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 13:20 CET

Tripep erhöll idag tillstånd från såväl Läkemedelsverket som den lokala etiska kommittén i Stockholm för att få ge de tre sista patienterna i ChronVac-C®-studien ytterligare en vaccination. Alla tolv patienterna i studien har tidigare erhållit fyra injektioner med en månads mellanrum av ChronVac-C® givet i tre olika doser. Den högsta dosen gavs till sex patienter. Tre patienter i högdosgruppen kommer nu att erbjudas en ytterligare femte spruta med ChronVac-C® 6 till 12 månader efter den sista sprutan innan de sedan startar standardbehandling med interferon och ribavirin. Syftet är att se om det kan finnas en god effekt av ytterligare s.k. booster-doser. De tre patienterna kommer att följas i en månad efter den femte vaccinationen varefter de liksom övriga patienter i studien erhåller standardterapi.Tripep har tidigare rapporterat om positivt utfall med immunologiskt svar mot hepatit C-virus samt påverkan på virusnivåerna i blodet hos patienter i den kliniska fas I/II-studien med ChronVac-C®. Hos de tre sista patienterna skall nu ses om ytterligare vaccination efter ett 6 månaders uppehåll kan ge att ännu bättre svar. Tripep har också rapporterat att de tre patienter som efter vaccination genomgår standardterapi svarat med en ovanligt snabb elimination av virus från blodet. Samtliga patienter, inkluderande de tre som erhåller en extra vaccination, kommer att noggrant följas när de står på standardterapi för att utröna om förbehandling med ChronVac-C® ger ett bättre och snabbare behandlingsresultat med standarterapi. 
”Vi är mycket glada att ChronVac-C® -behandling kan utökas utan ytterligare prekliniska studier vilket skyndar på den kliniska utvecklingen. Det är med stor spänning vi i vår ser fram emot resultaten av denna extra s.k. booster-injektion av ChronVac-C®. Parallellt med detta följer vi med spänning också de patienter från ChronVac-C®- studien som nu genomgår standardbehandling med interferon och ribavirin”, säger Anders Vahlne, VD och forskningschef Tripep AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, Tripep AB Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28 e-post: anders.vahlne@ki.se 
Om Tripep Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal®, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer information, se www.tripep.se