ChronTech Pharma AB

TRIPEP får eftergift av lån från Industrifonden med 10 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:50 CET

Tripep har erhållit eftergift av halva lånet om 20 miljoner kronor från
Industrifonden. Som tidigare meddelats har Tripep, baserat på de
negativa resultaten av den kliniska studien CTN002 med GPG, ansökt om
eftergift av det lån om 20 miljoner kronor som bolaget tog år 2000 för
utvecklingen av GPG projektet. Enligt låneavtalet fanns möjlighet för
Industrifonden att helt eller delvis efterge låntagarens skuld om
Industrifonden fann att de resultat som tillkommit i projektet inte alls
eller endast delvis kunde utnyttjas i låntagarens affärsverksamhet.

Då projektet har återfått sin potential genom identifikationen av
alfaHGA har Tripep och Industrifonden gemensamt kommit till en lösning
där Industrifonden medger en eftergift om 10 miljoner kronor, som härmed
blir tillgängliga för bolagets verksamhet. Enligt uppgörelsen återlämnar
Industrifonden sina optioner om förvärv av 75.000 aktier i Tripep.

"Vi har lämnat det gamla bakom oss och kan nu fullt ut koncentrera oss
på alfaHGA
som kan bli en helt ny typ av läkemedel mot HIV. Arbetet fortskrider
enligt plan och vi beräknar att ha projektet i klinisk fas senast hösten
2004" säger forskningschef Anders Vahlne.

För ytterligare information kontakta
Johan Ihre,VD
telefon 08-449 84 80, mobil 0707-33 44 25
e-post: johan.ihre@tripep.se

eller

Anders Vahlne, VP Forskningschef
telefon 08-5858 1313, mobil 0709-28 05 28
e-post: anders.vahlne@labmed.ki.se

Tripep är ett biotekniskt forskningsföretag som utvecklar och
kommersialiserar läkemedelskandidater baserade på patenterade
teknologier:
- forskning och utveckling av en potentiell bromsmedicin mot HIV,
- preklinisk forskning fokuserad på utveckling av terapeutiska
och profylaktiska vacciner mot HIV och Hepatit C samt
- teknologiplattformen RAS®.

För beskrivning av bolagets teknologier hänvisas till bolagets hemsida
www.tripep.se