ChronTech Pharma AB

Tripep har fått godkänt att inleda fas I/II-studie av ChronVac-C® som behandling av kronisk hepatit C virusinfektion

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 15:20 CEST

Tripep har av Läkemedelsverket fått godkänt att inleda en klinisk fas
I/II-studie av sitt ChronVac-C®-vaccin, administrerat med Inovios Medpulser®
DDS. Studien - som är den första i världen på människa där ett DNA vaccin mot
ett smittämne administreras med in vivo-elektroporeringsteknik - planeras att
starta i september-oktober 2007. Detta är också den första studien i världen där
ett DNA vaccin används som behandling mot hepatit C.

ChronVac-C® är ett behandlande vaccin, det vill säga ett vaccin som ges till
personer som redan är infekterade med hepatit C ("gulsot"), i syfte att
förbättra deras immunsvar mot infektionen. Det immunsvar som Tripeps
ChronVac-C®-vaccin, administrerat med Inovios Medpulser® DDS, aktiverar har i
djurmodell visat att det selektivt kunnat slå ut de leverceller som producerar
hepatit C-virusprotein.

"Mer än 70 procent av personer som infekteras med hepatit C blir kroniska
smittbärare och får en kronisk leverinflammation. Vid kronisk leverinflammation
finns också risk för skrumplever och levercancer. Nu inleder vi den första
studien i världen på människa där ett DNA-vaccin mot ett smittämne ges med hjälp
av in vivo elektroporering. Som vi tidigare har rapporterat så har detta visat
sig fungera mycket väl i alla modellsystem som har utvärderats, och det är
glädjande att vi redan 18 månader efter vi startade vårt samarbete med Inovio
kan inleda kliniska studier på människa", säger Tripeps VD Jan Nilsson.

Studien - som kommer att utföras på Infektionskliniken och Gastrocentrum vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna - omfattar fyra grupper om
totalt 12 infekterade patienter att behandlas med tre olika doser av
ChronVac-C®. Studiens huvudsyfte är att visa att behandlingen är säker, men
också att behandlingen kan aktivera kroppens immunsvar och om en påverkan på
virusproduktionen i levern kan ses. Den totala marknaden för läkemedel mot
hepatit C-infektion uppskattas av Datamonitor till över 2 miljarder dollar 2005
och väntas växa till över 8 miljarder dollar 2015.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Nilsson, VD, Tripep AB
Tel: +46 8 449 84 80, mobil: +46 70 466 31 63, e-post: jan.nilsson@tripep.se

Anders Vahlne, forskningschef, Tripep AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28, e-post: anders.vahlne@ki.se


Tripep utvecklar läkemedel mot kroniska sjukdomar baserade på egna och andras
patenterade och patentsökta teknologier. Bolaget fokuserar på följande
forskningsprojekt: sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska Hepatit
C-vaccinet ChronVac-C®, samt teknologiplattformen RAS®. Tripeps aktie är listad
på First North. Remium AB är Certified Adviser för Tripep AB. För mer
information, se www.tripep.se